TSUE: prawo do wiernej i zrozumiałej kopii wszystkich oryginałów

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4.05.2023. spowoduje bardzo daleko idące zmiany w obecnie obowiązujących procedurach realizacji prawa osób, których dane dotyczą. TSUE precyzyjnie wskazał jak należy interpretować prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 3 RODO. Trybunał zauważył, że: artykuł 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO należy interpretować w ten sposób, że prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu oznacza przekazanie osobie, której dane dotyczą, wiernej i zrozumiałej kopii wszystkich oryginałów tych danych. prawo to obejmuje prawo do uzyskania kopii fragmentów dokumentów lub całych dokumentów, lub też wyciągów z baz danych, które zawierają między innymi te dane, jeżeli dostarczenie takiej kopii jest niezbędne do umożliwienia osobie, której dane dotyczą, skutecznego wykonywania praw przyznanych jej przez to rozporządzenie, przy czym wymaga podkreślenia, że należy w tym względzie uwzględnić prawa i wolności innych osób. artykuł 15 ust. 3 zdanie trzecie REODO interpretować w ten sposób, że pojęcie „informacji”, o którym mowa w tym przepisie, odnosi się wyłącznie do danych osobowych, których kopię administrator musi dostarczyć zgodnie ze zdaniem pierwszym tego ustępu. Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy F.F. a Österreichische Datenschutzbehörde (austriackim organem ochrony danych, zwanym dalej „DSB”) w przedmiocie odmówienia przez ten organ nakazania CRIF GmbH przekazania F.F. kopii dokumentów i wyciągów z baz danych zawierających między innymi jego dane osobowe podlegające przetwarzaniu. CRIF jest agencją doradztwa handlowego, która na żądanie swoich klientów dostarcza informacji na temat wypłacalności osób trzecich. W tym celu przetwarzała one dane osobowe skarżącego w postępowaniu głównym toczącym się przed sądem odsyłającym. W dniu 20 grudnia 2018 r. ten ostatni zażądał od spółki CRIF, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do dotyczących go danych osobowych. Ponadto zażądał dostarczenia kopii dokumentów, a mianowicie wiadomości elektronicznych i wyciągów z baz danych zawierających między innymi jego dane „w standardowym […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.