TSUE: ustne przekazanie danych jest ich przetwarzaniem

TSUE rozpoznał sprawę, w której pewien administrator zażądał ustnych danych osobowych. Podmiot, do którego zgłosił się, ze swoim żądaniem odmówił udzielenia takich danych osobowych, wskazując, że takie działanie nie odnajduje podstaw w RODO. Endemol Shine Finland, wnosząca odwołanie przed sądem odsyłającym, zwróciła się ustnie do Etelä‑Savon käräjäoikeus (sądu pierwszej instancji dla Sawonii Południowej, Finlandia) o informacje o ewentualnych toczących się czy też zakończonych postępowaniach karnych przeciwko określonej osobie fizycznej uczestniczącej w organizowanym przez to przedsiębiorstwo konkursie, aby wyjaśnić kwestię karalności tej osoby. Etelä‑Savon käräjäoikeus (sąd pierwszej instancji dla Sawonii Południowej, Finlandia) nie uwzględnił tego wniosku, uznając, że dotyczy on jawnych orzeczeń lub informacji w rozumieniu ustawy o jawności postępowań przed sądami powszechnymi. Zdaniem tego sądu powołane przez wnoszącą odwołanie przed sądem odsyłającym uzasadnienie odnosi się jedynie do przetwarzania danych dotyczących wyroków karnych lub czynów zabronionych, o którym mowa w § 7 ustawy o ochronie danych osobowych. Przeszukanie systemów informatycznych tego sądu stanowiłoby jego zdaniem przetwarzanie danych osobowych, z którego to powodu informacji, o które wnioskowano, nie wolno było przekazać także ustnie. Endemol Shine Finland wniosła odwołanie do sądu odsyłającego Itä‑Suomen hovioikeus (sąd apelacyjny Finlandii Wschodniej, Finlandia), podnosząc, że ustne ujawnienie żądanych informacji nie stanowi przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art.. 4 ust. 2 RODO. TSUE wskazał, że: W tym względzie z brzmienia tego przepisu oraz z motywu 15 tego rozporządzenia wynika, że dotyczy ono zarówno zautomatyzowanego, jak i ręcznego przetwarzania danych osobowych, aby nie uzależniać ochrony przyznawanej osobom, których dane są przetwarzane, od zastosowanych technik i uniknąć ryzyka obchodzenia wymogu tej ochrony. Jednakże z powyższych przepisów wynika również, że rozporządzenie to ma zastosowanie do ręcznego przetwarzania danych osobowych tylko w przypadku, gdy przetwarzane dane „stanowią […] część zbioru danych lub mają[…] stanowić część zbioru danych” (zob. analogicznie wyrok z dnia 10 lipca 2018 r., Jehovan todistajat, C‑25/17, EU:C:2018:551, pkt 53). Ponieważ ustne przekazanie jako takie stanowi przetwarzanie niezautomatyzowane, więc do tego, aby przetwarzanie […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.