TSUE zbada zasady scoringu

W sprawie SCHUFA Holding (C-634/21) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował wniosek Sądu Administracyjnego w Wiesbaden, w którym sformułowano dwa kluczowe pytania dotyczące tworzenia profili scoringowych. Przedmiotem postępowania jest skarga na wartość scoringu, jaką biorąca udział w postępowaniu SCHUFA Holding AG (zwana dalej „spółką SCHUFA”) wyliczyła w odniesieniu do skarżącej. Spółka SCHUFA jest niemieckim prywatnym biurem informacji kredytowej, które dostarcza swoim kontrahentom informacji na temat wiarygodności kredytowej osób trzecich, w szczególności także konsumentów. W tym celu Spółka SCHUFA wylicza tzw. wartości scoringu. Prognozuje się tak prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości określonego zachowania danej osoby, takiego jak spłata kredytu, na podstawie pewnych cech tej osoby w oparciu o matematyczno-statystyczną formułę, przy czym ani poszczególne cechy, na których opiera się prognoza, ani matematyczno-statystyczna formuła nie są ujawniane. Wyliczenie w ten sposób wartości scoringu opiera się na założeniu, że poprzez przyporządkowanie danej osoby do grupy innych osób o pewnych porównywalnych cechach, które zachowały się w określony sposób, można przewidzieć podobne zachowanie. Jeżeli dana osoba pasuje do określonego profilu, ustalona wartość scoringu jest jej przypisywana przez spółkę SCHUFA i uwzględniana, z odpowiednimi konsekwencjami, w procesie podejmowania decyzji przez podmiot, który ostatecznie zawiera umowę z tą osobą, na przykład przez instytucję kredytową przy udzielaniu kredytu. Skarżąca spotkała się z odmową udzielenia kredytu przez osobę trzecią, po tym jak spółka SCHUFA podała o niej negatywne informacje. W konsekwencji skarżąca domagała się od tego podmiotu, oprócz usunięcia wpisów, które uważała za błędne, także informacji o przechowywanych danych. W dniu 10 lipca 2018 r. spółka SCHUFA przekazała skarżącej informację, z której wynikało, że skarżąca uzyskała u niej wartość scoringu w wysokości 85,96%. W pismach z dnia 8 sierpnia 2018 r. i 23 sierpnia 2018 r. spółka SCHUFA poinformowała również skarżącą w sposób ogólny o tym, w jaki sposób przebiegało zasadniczo obliczenie wartości scoringu, ale nie o tym, jakie poszczególne informacje zostały uwzględnione przy obliczeniu i jak były ważone. Spółka SCHUFA jest zdania, że nie jest zobowiązana do ujawnienia metod […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.