Utrzymano karę ponad 85 000 zł za niewykonanie decyzji Prezesa UODO

Dużym echem, w środowisku podmiotów odpowiedzialnych za stosowanie przepisów RODO, odbiła się decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 5.01.2020 r:, w której organ ten nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 85 588 zł:   Prezes UODO stwierdził: niewykonanie przez Panią M. Z. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K. nakazu decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia […] lutego 2020 roku Nakazem, który został skierowany do Przedsiębiorcy polegał na dokonaniu prawidłowego zawiadomienia osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych. Tej decyzji Przedsiębiorca nie kwestionował w drodze skargi administracyjnej. Przedsiębiorca został wezwany przez Prezesa UODO, aby w terminie 7 dni wykonał nakaz wynikający z prawomocnej decyzji administracyjnej oraz do: udokumentowania wykonania tego nakazu poprzez przedstawienie dowodów w postaci wykazu osób, które zostały zawiadomione w związku z naruszeniem ochrony ich danych osobowych, zawierającego informację w jaki sposób zawiadomienie zostało przesłane, a także kopii wybranych dziesięciu pism wraz z potwierdzeniami nadania. Przedsiębiorca, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wskazał, że: W odpowiedzi pełnomocnik Przedsiębiorcy pismem, które wpłynęło do UODO w dniu […] grudnia 2020 roku, poinformował, że cyt. „nie ma obowiązku wysyłki listów poleconych i wystarczy, że wyślę je listem zwykłym i potwierdzę ich wysyłkę. Nakaz ten wykonałem i potwierdziłem to fakturą i zaświadczeniem pisemnym od pracownika poczty”. Ponadto wskazał, że cyt. „ilość zawiadomień jest poprawna — powtórki pacjentów nie są przypadkowe, są wynikiem tego, że byli oni na wizycie dwukrotnie”. Prezes UODO nakładając administracyjną karę pieniężną wskazał, że: W ocenie Prezesa UODO Przedsiębiorca nie udowodnił – ani w trakcie postępowania sprawdzającego wykonanie decyzji Prezesa UODO (o sygn. […]), ani w trakcie niniejszego postępowania w przedmiocie nałożenia na Przedsiębiorcę administracyjnej kary pieniężnej (o sygn. DKE.561.11.2020.[…] – wykonania skierowanego do niego nakazu decyzji administracyjnej z dnia […] lutego 2020 roku, sygn. […]. Po pierwsze bowiem, Przedsiębiorca udowodnił (przedstawiając kopię pocztowej książki nadawczej) skierowanie w dniu […] czerwca 2020 roku zawiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.