W kwietniowym wyroku NSA wskazuje warunki łączenia zgód marketingowych

Sprawa rozpoznawana przez NSA miała swój początek w kontroli przeprowadzonej przez Inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wrześniu 2015 roku (!).  Kontrola ta doprowadziła do wszczęcie z urzędu przez GIODO postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez spółkę w zakresie przetwarzania przez spółkę danych osobowych potencjalnych klientów i klientów w celach marketingowych oraz w celach windykacyjnych. Po zakończeniu kontroli stwierdzono następujące uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych: Uniemożliwienie potencjalnym klientom oraz klientom spółki podjęcia swobodnej decyzji co do wyrażenia: zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych produktów spółki, zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu produktów lub usług innych podmiotów, poprzez zastosowanie przez spółkę jednej klauzuli, zamieszczonej we wnioskach o udzielenie pożyczki, obejmującej łącznie ww. zgody oraz zgodę, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.), zgodnie z którym zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę (art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 pkt 5 ustawy). Przetwarzanie danych osobowych osób wnioskujących o udzielenie pożyczki (potencjalnych klientów) w zakresie: nazwisko rodowe, imiona rodziców, data wydania dowodu osobistego oraz nazwa organu, który go wydał, wizerunek, wzrost, kolor oczu, miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie matki, jako nieadekwatnych do celu, w jakim te dane są przetwarzane, tj. identyfikacji tożsamości klienta przed zawarciem umowy pożyczki (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy). Niezawarcie w dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, informacji dotyczących systemu informatycznego o nazwie “[…]”, wykorzystywanego do wysyłania wiadomości pocztowych do klientów, wobec których prowadzona jest windykacja (art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy). W lutym 2017 r. GIODO wydał decyzję, którą: nakazał spółce przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez: zapewnienie swobody w przedmiocie złożenia przez potencjalnych klientów i klientów spółki […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.