Ważny wyrok NSA w sprawie podstawy przetwarzania danych z CEIDG/KRS’u

W listopadzie 2021 r. opisywaliśmy przypadek, którym zajął się WSA w Warszawie, a dotyczący przetwarzania danych osobowych strony trzeciej (męża nauczycielki zwalnianej z pracy) i podstawy prawnej do takiego działania upatrzonej przez Sąd w prawnie uzasadnionym interesie prawnym administratora: Przetwarzanie danych z CEIDG/KRS – prawnie uzasadniony interes strony trzeciej Tym razem Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że taka podstawa prawna jest prawidłowa nawet wtedy, kiedy administrator danych pobiera opłatę za udostępnienie danych osobowych pobranych z publicznych źródeł np. CEIDG, KRS-u czy Monitora Sądowego. Zaczynając jednak od początku – do Prezesa UODO została skierowana skarga Pana W.S., który jako obecny członek organów i wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także były członek w odniesieniu do innych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie chciał, aby jego dane osobowe pobrane z Krajowego Rejestru Sądowego były ogólnodostępne w portalu internetowym prowadzącym przez administratora (Fundację). Prezes UODO w swojej decyzji stwierdził, że proces przetwarzania danych osobowych jest prawidłowy, a prawnie uzasadniony interes administratora – ze względu m. in. na cele statutowe Fundacji, jest podstawą prawną legalizującą przetwarzanie pewnego zakresu danych osobowych pobieranych z ogólnokrajowego rejestru. Pan W.S. nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem i złożył skargę do WSA w Warszawie, które wyrokiem ze stycznia 2021 r. ją oddalił. W orzeczeniu WSA wskazało, że: Organ w sprawie tej trafnie stwierdził, że przetwarzanie przez Fundację publicznie dostępnych danych osobowych skarżącego, jako osoby pełniącej określone funkcje w podmiotach podlegających wpisowi do KRS, w tym ich publikacja, znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zgodnie z tym przepisem, przetwarzanie jest zgodne z prawem, wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.