WSA: Bank nie może zrealizować wniosku o kopię danych na adres z wniosku

WSA w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UODO nakazującą dostarczenie wnioskodawcy przez bank kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku.  Jak nie trudno się domyślić, że adres e-mail wskazany we wniosku nie był tożsamy z tym, który istniał w systemie Banku. Bank poinformował wnioskodawcę, że ze względów bezpieczeństwa nie może przesłać kopii danych za pośrednictwem poczty elektronicznej podany adres email. Wezwał też wnioskodawcę o dokonanie aktualizacji adresu do korespondencji oraz wyjaśnił, iż klient może samodzielnie dokonać zmiany adresu korespondencyjnego, zamieszkania oraz zameldowania, adresu e-mail w serwisie […] Online (…). Jednocześnie bank poinformował ww., że zmiana możliwa jest również w jednym z oddziałów […], bądź korespondencyjnie. Wnioskodawca nie zaktualizował adresu korespondencyjnego w banku. Istota niniejszej sprawy dotyczyła oceny działań banku w sytuacji: gdy dane identyfikacyjne zawarte we wniosku wnioskodawcy nie zgadzały się z danymi zawartymi w systemie banku. mimo próśb i informacji, wnioskodawca nie zaktualizował swoich danych (nie zmienił/ nie zaktualizował adresu mailowego) widniejącego w systemie banku w danych na jego koncie i z tej przyczyny bank nie wysłał żądanych informacji na niezweryfikowany adres mailowy. Prezes UODO stwierdził, że nieuzasadniona była odmowa dostarczenia wnioskodawcy przez skarżącego kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu, podobnie jak i uzależnianie jej dostarczenia od dokonania przez wnioskodawcę aktualizacji adresu korespondencyjnego. Wyjaśnił, że: art. 15 ust. 3 rozporządzenia 2016/679 dopuszcza udzielenie tej informacji w formie elektronicznej, jeśli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię tą drogą. Sam bank dopuszcza również taką możliwość, bowiem w korespondencji kierowanej do organu w niniejszej sprawie wskazywał, iż zgodnie z przyjętymi przez bank zasadami, wynikającymi z przyjęcia najwyższych standardów ochrony danych osobowych objętych również tajemnicą bankową, uzyskanie kopii danych możliwe jest poprzez wysłanie pliku z danymi w formie zaszyfrowanego maila (secure e-mail) na adres e-mail wskazany w systemie banku przekazany przez wnioskodawcę w związku z zawarciem i wykonaniem umów, z zastrzeżeniem, że hasło wymagane do otwarcia pliku zostanie wygenerowane przez klienta zgodnie z funkcjonalnością przewidzianą dla obsługi secure e-mail […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.