WSA: BIK jako podmiot przetwarzający Banku?

To orzeczenie WSA w Warszawie może wprowadzić pewne zamieszanie w przyjętej przez praktykę relacji w przetwarzaniu danych między taką instytucją jak Bank a Biurem Informacji Kredytowej. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się podobna do setek innych dotyczących przetwarzania danych “dłużnika” przez BIK na podstawie art. 105a ust. 3 prawa bankowego. Prezes UODO decyzją z sierpnia 2021 r. udzielił upomnienia Bakowi, a nie BIK’owi: za naruszenie art. 6 ust. 1 RODO polegające na przetwarzaniu danych osobowych M. F. dotyczących umowy z września 2009 r. o kredyt gotówkowy w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w okresie od […] stycznia 2019 r. do […] listopada 2019 r. i umowy nr […] z dnia […] marca 2009 r. o kredyt gotówkowy w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w okresie od […] kwietnia 2019 r. do […] listopada 2019 r. w systemie Biura Informacji Kredytowej S.A. z uwagi na brak spełnienia przesłanek z art. 105a ust. 3 Prawa bankowego. Główną osią sprawy – jak w większości spraw dotyczących art. 105a ust. 2 prawa bankowego – jest udowodnienie przez Bank “poinformowania tej osoby” o omawianym przetwarzaniu danych. Jednak w tej sprawie ciekawe jest dokonane przez Sąd wtrącenie odnoszące się do roli Biura Informacji Kredytowej jako podmiotu przetwarzającego dane osobowe w celach i sposobach Banku: ponieważ zaskarżoną decyzją udzielono Bankowi upomnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych M. F. w systemie Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w […] (dalej “BIK”) należy zaznaczyć, że przetwarzanie danych osobowych klientów banków przez BIK odbywa się zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, na podstawie zawartej z będącym administratorem danych Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. BIK jest natomiast instytucją utworzoną w oparciu o art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm. – dalej “Prawo bankowe”). Takie stanowisko może trochę dziwić – szczególnie, że w postępowaniu administracyjnym, które dotyczyło Banku to właśnie […]





Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.