WSA: kara stanowiąca 1,18% przychodów administratora jest proporcjonalna

WSA w Warszawie oddalił skargę administratora na decyzję Prezesa UODO z listopada 2022 r., która odnosiła się do nakazu dostosowania operacji przetwarzania danych osobowych do przepisów RODO. Prezes UODO dokonał czynności kontrolnych w pewnej spółce cywilnej, która zajmowała się dochodzeniem roszczeń w imieniu swoich klientów. Prezes UODO wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonych uchybień, w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy (pismo z […] lutego 2022 r., znak:[…]). Wspólnicy Spółki nie ustosunkowali się pisemnie do stwierdzonych naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, stanowiących przedmiot postępowania administracyjnego, wymienionych w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Jak ustalono w toku kontroli, działalność prowadzona przez Wspólników Spółki polega na świadczeniu pomocy prawnej w zakresie reprezentowania klientów poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, przed sądami, a także innymi podmiotami, w celu uzyskania na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynienia i rent, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Działalność Wspólników Spółki polega także na pośredniczeniu pomiędzy klientami a placówkami medycznymi w zakresie uzyskania usług medycznych. W ramach świadczonych usług osoby zatrudnione przez Wspólników Spółki reprezentują klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia odszkodowawcze. Podczas pierwszej rozmowy z potencjalnym klientem, prosi się go na wstępie o udzielenie Wspólnikom Spółki ustnej zgody na pozyskanie i przetwarzanie jego danych osobowych do czasu ewentualnego zawarcia umowy o świadczenie usług. Jeżeli potencjalny klient udzieli ustnej zgody na przetwarzanie jego danych, rozmowa jest kontynuowana, w przypadku zaś odmowy, rozmowa jest przerywana. Tak więc, do pozyskania i późniejszego przetwarzania danych potencjalnego klienta przez Wspólników Spółki dochodzi wyłącznie w przypadku, jeżeli przedstawiciel Administratorów odbierze od potencjalnego klienta ustne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych. W związku z powyższym, zgoda udzielona przez potencjalnego klienta ma formę wyłącznie ustną, tj. poprzez oświadczenie potencjalnego klienta złożone podczas pierwszej rozmowy telefonicznej lub pierwszej bezpośredniej rozmowy ze wspólnikami, przedstawicielami lub pracownikami Wspólników Spółki. Celem pozyskiwania danych od potencjalnych klientów w ww. sposób jest zapewnienie sobie przez Wspólników Spółki możliwości ponownego kontaktu z tymi klientami i przedstawienia im oferty. Działania […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.