WSA: kara w wysokości prawie 1,6 mln zł jest zasadna

Orzeczenie WSA w Warszawie z czerwca 2023 r., którego uzasadnienie właśnie się ukazało, jest istotne dla administratorów, którzy zamierzają przejąć inny podmiot prawa handlowego, gdyż muszą się liczyć z ryzykiem “przejęcia” odpowiedzialności za naruszenie RODO. Nadto Sąd pochylił się nad zagadnieniem podstawy wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej w przypadku ponownego zbadania sprawy przez organ nadzorczy. Sprawa, o której mowa już raz gościła na wokandzie WSA w Warszawie. Sąd ten pod koniec 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z grudnia 2020 r.  W uchylonej decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazał, że: V. sp. z o.o. (zwana dalej: “Spółką”, “Skarżącą”) zgłosiła […] grudnia 2019r. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej “Prezesem UODO”) naruszenie ochrony danych osobowych abonentów usług przedpłaconych, polegające na uzyskaniu przez osobę nieuprawnioną dostępu do tych danych i pozyskaniu […] rekordów potwierdzeń rejestracji usług przedpłaconych, zawierających dane osobowe […] klientów w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, serii i nr dowodu osobistego, numeru telefonu, NIP i nazwy podmiotu. Incydent ten miał miejsce od […] do […] grudnia 2019r. Zakresem kontroli objęto sposób przetwarzania, w tym zabezpieczenia danych, w ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych abonentom usług przedpłaconych. W toku kontroli odebrano od pracowników Spółki ustne wyjaśnienia i dokonano oględzin systemu […], służącego do rejestracji danych osobowych abonentów usług przedpłaconych. Stan faktyczny opisano szczegółowo w protokole kontroli, który podpisał zarząd Spółki. Spółka, jako administrator, naruszyła: zasadę poufności danych wyrażoną w art. 5 ust. 1 lit. f RODO i obowiązki, które stanowią odzwierciedlenie tej zasady, określone w art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 32 ust. 1 lit. b) i d), art. 32 ust. 2 RODO – przez niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku przetwarzania danych za pomocą systemów informatycznych służących do rejestracji danych osobowych abonentów usług przedpłaconych. Prezes UODO decyzją z […] grudnia […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.