WSA: numer telefonu to dana osoba, a marketingu nie można opierać na prawnie uzasadnionym interesie

Tak rozbudowanego orzeczenia WSA w Warszawie już dawno nie czytałem. Orzeczenie to porusza kilka istotnych zagadnień – pojęcia danych osobowych, w zakresie numeru telefonu, czy podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, w celach marketingu bezpośredniego. Sąd administracyjny rozpoznawał skargę pewnej spółki na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którą to organ udzielił upomnienia za: naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2016/679 polegającego na przetwarzaniu danych osobowych P. P. w zakresie jego numeru telefonu bez podstawy prawnej w celach marketingowych pomimo złożenia przez niego sprzeciwu Stan faktyczny wygląda tak, że pewien obywatel otrzymał telefon od firmy proponującej mu udział w spotkaniu sprzedażowym własnych produktów jak i usług innych podmiotów. Obywatel odmówił podania jakichkolwiek informacji na swój temat. Skierował wiadomość e-mail do spółki z żądaniem usunięcia jego danych osobowych ze względu na złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (numeru telefonu), w celach marketingu bezpośredniego. Spółka ustosunkowała się do ww. żądania wnioskodawcy informując, że jego numer telefonu został usunięty z jej bazy danych i nie będzie już przez Spółkę wykorzystywany. Pomimo powyższego stwierdzenia, że dane nie będą wykorzystywane spółka ponownie wykonała do P. P. połączenia telefoniczne o charakterze marketingowym i to, aż czterokrotnie. Spółka tłumaczyła, w postępowaniu przed Prezesem UODO, że jeśli przyjąć, że doszło do takich połączeń to dlatego, że spółka kilkukrotnie dokonywała zakupu bazy numerów telefonów. WSA w Warszawie stwierdził, że: Kluczowe znaczenie dla oceny zasadności zarzutów skargi ma kwestia kwalifikacji dokonanej przez Prezesa UODO, że numer telefonu komórkowego P. P. stanowi danę osobową. O ile bowiem okazałoby się, że ustalenia organu w tym zakresie są błędne, niedopuszczalna byłaby ocena przetwarzania przez skarżącego tej informacji pod względem zgodności z przepisami RODO. Definicja danych osobowych w RODO nie różni się istotnie od definicji, którą zawierał art. 2 lit. a dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. U. UE. L. z 1995 r. […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.