WSA o procesie zbierania zgody – uchylona decyzja Prezesa UODO

W sierpniu 2021 r. Prezes UODO rozpoznał skargę m. in. Fundacji co do procesu zbierania zgody marketingowej, w tym profilowania przez administratora danych oraz grupę spółek. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z sierpnia 2021 r. nie stwierdził naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w sprawie dotyczącej stosowania przez administratora praktyk w zakresie pozyskiwania zgody od klientów i potencjalnych klientów na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty z grupy kapitałowej jako warunek konieczny do korzystania z bezpłatnej usługi:   W uzasadnieniu organ wskazał m.in., że pozyskał informacje o przyjętych przez administratora budzących wątpliwość praktykach w zakresie pozyskiwania zgody od klientów i potencjalnych klientów na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty z grupy kapitałowej administratora danych jako warunek konieczny do korzystania z bezpłatnej usługi. Zgodnie z ww. pozyskanymi informacjami, aby skorzystać z oferty bezpłatnego ubezpieczenia należało za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Spółki – podać dane osobowe rodzica bądź pełnoletniego ucznia / studenta do 25 roku życia, dane dziecka lub dzieci zgłaszanych do ubezpieczenia oraz zaznaczyć trzy “okienka” potwierdzające zgodę na przetwarzanie przez podmioty z grupy kapitałowej administratora danych osobowych w celach marketingowych. Dodatkowo konieczne było potwierdzenie zapoznania się z “informacją odnośnie administratora danych osobowych”. W przypadku braku zaznaczenia któregokolwiek z okienek, pojawiała się informacja, o braku możliwości przyjęcia formularza deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Prezes UODO stwierdził, że nie potwierdziły się informacje dotyczące stosowania przez administratora nieprawidłowych praktyk w zakresie pozyskiwania zgody od klientów i potencjalnych klientów na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez podmioty z grupy kapitałowej jako warunek konieczny do korzystania z bezpłatnej usługi. Organ ochrony danych podał, że zasady przeprowadzenia ww. akcji zostały wskazane w regulaminie Akcji, który w okresie jej prowadzenia był dostępny na stronie internetowej. Pobranie regulaminu Akcji przez użytkownika było niezbędne do przejścia do następnych kroków umożliwiających ich przystąpienie do akcji, w tym wyrażenia zgód marketingowych. Ponieważ zgody były pozyskiwane wyłącznie od pełnoletnich osób, które chciały przystąpić do Akcji, tj. od: rodziców dzieci uczących się […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.