WSA o skip traicingu i podstawie przetwarzania danych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę osoby fizycznej wobec której Bank, kancelaria prawna i firma windykacyjna dokonywały działań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności. Osoba ta, tutaj Pan R.Ż. wniósł do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargę na nieprawidłowości: w procesie przetwarzania jego danych osobowych polegające na przetwarzaniu jego danych osobowych w zakresie numeru telefonu przez bank, spółkę i kancelarię bez podstawy prawnej. Decyzją z sierpnia 2021 r. organ orzekł o umorzeniu postępowania. Organ wskazał, że w treści skargi skarżący przekazał, iż od marca 2021 r. jest adresatem działań windykacyjnych podejmowanych przez spółkę i bank, które usiłują przeprowadzić działania windykacyjne wobec osoby trzeciej tj. P. Ł. oraz wskazał nadto, że pomimo jego sprzeciwów spółka i bank wysyłają dalej na jego numer telefonu sms-y windykacyjne.  Bank w odpowiedzi na pytania organu nadzorczego wskazał, że: Następnie skarżący rozszerzył swoją skargę o bezprawne przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie przedmiotowego numeru telefonu przez kancelarię. Według wyjaśnień banku, numer telefonu został pozyskany w ramach skip traicingu w procesie działań historycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679, w celu prowadzenia działań windykacyjnych. Numer ten został przypisany do innego niż skarżący klienta banku, zwanego dalej dłużnikiem – jako numer ze wskazaniem “inny”. Bank wyjaśnił, że nie otrzymał żądania usunięcia danych osobowych wnioskodawcy w zakresie numeru telefonu. WSA w Warszawie wypowiedział się następująco: Kontakty były ponawiane przez błąd ludzki – błąd pracownika Contact Center, który pomimo obowiązującej procedury, po uzyskaniu w trakcie pierwszej rozmowy informacji, że numer telefonu nie należy do dłużnika banku, nie zakodował tego w systemie jako pomyłka i nie zmienił statusu telefonu na negatywnie zweryfikowany. Powyższy proces w zakresie, w jakim dotyczył innego niż skarżący dłużnika spółki, odbywał się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie było niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. W pojęciu dochodzenia roszczeń mieszczą się zarówno sądowe, jak i pozasądowe działania, zmierzające do zaspokojenia […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.