WSA oddal skargę w sprawie background screening i body leasing

Sąd oddalił skargę na decyzję Prezesa UODO. Pewna osoba złożyła skargę do organu nadzorczego na: nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez […] Sp. z o.o. z siedzibą w […] (dalej: “[…]”), polegające na bezprawnym pozyskaniu i wykorzystaniu danych związanych z jego zatrudnieniem w innych spółkach oraz bezprawnym udostępnieniu danych związanych z procesem negatywnej weryfikacji pracownika na rzecz jego pracodawców, co poskutkowało rozwiązaniem stosunku pracy; […] Sp. z o.o. z siedzibą w […] (dalej: “[…]”), polegające na bezprawnym udostępnieniu danych dotyczących zatrudnienia na rzecz […] Sp. z o.o. z siedzibą w […] (dalej: “[…]”), polegające na bezprawnym udostępnieniu danych dotyczących zatrudnienia na rzecz […] Prezes UODO decyzją z października 2021 r.: umorzył postępowanie wobec […] w zakresie zarzutu dotyczącego nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżącego polegających na pozyskaniu i wykorzystaniu danych związanych z jego zatrudnieniem w […] w okresie do dnia […] maja 2018 r.; umorzył postępowanie wobec […] w zakresie zarzutu dotyczącego nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżącego, polegających na udostępnieniu danych związanych z procesem negatywnej weryfikacji pracownika na rzecz […] oraz […]; umorzył postępowanie wobec […] w zakresie zarzutu dotyczącego nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżącego polegających na udostępnieniu danych dotyczących zatrudnienia na rzecz […]; odmówił uwzględnienia wniosku wobec […] w zakresie zarzutu dotyczącego nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżącego, polegających na wykorzystywaniu danych związanych z jego zatrudnieniem w […] w okresie od dnia […] maja 2018 r.; odmówił uwzględnienia wniosku wobec […] w zakresie zarzutu dotyczącego nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych skarżącego, polegających na udostępnieniu danych dotyczących zatrudnienia na rzecz […]. Prezes UODO uzyskał wyjaśnienia odnośnie okoliczności sprawy i ustalił, że skarżący był zatrudniony w […] w okresie od dnia […] stycznia 2018 r. do dnia […] czerwca 2018 r. Umowa o pracę ze skarżącym została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu […] czerwca 2018 r. Skarżący podczas pracy w […] świadczył usługi z zakresu IT na rzecz […] w okresie od dnia […] stycznia 2018 r. do dnia […] maja 2018 r., […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.