WSA oddala skargę administratora na karę prawie 16 000 zł

Na pewno pamiętają Państwo sprawę “zgubionego” świadectwa pracy. Pojęcie zgubienia jest dla tego w cudzysłowiu, gdyż dokument ten odnalazł się już po po wydaniu decyzji przez organ nadzorczy. Z oczywistych względów ani organ, ani sąd nie mogły brać pod uwagę powyższego faktu.  Prezes UODO ocenił brak zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych jako nieprawidłowy w świetle przepisów RODO i nałożył na administratora administracyjną karę pieniężną w wysokości 15 994 złotych. Administrator podnosił, w trakcie postępowania administracyjnego oraz już na etapie postępowania sądowoadministracyjnego, że incydent bezpieczeńtwa: nie został zgłoszony Prezesowi UODO z uwagi na brak ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą. D. R. nie rościł bowiem pretensji do Spółki z tego powodu. Ponadto, jak wskazała Spółka, P. M. jest wieloletnią znajomą D. R. i ten fakt, w opinii Spółki miał wpływ na to, że nie wysuwał on wobec Spółki roszczeń z tytułu naruszenia ochrony jego danych osobowych. Zdaniem organu nadzorczego: nie miało znaczenia, czy z treścią świadectwa pracy D.R. w istocie zapoznały się osoby nieuprawnione, w jakiej liczbie itd. nie ma bowiem pewności, że treść świadectwa pracy nie została udostępniona nieuprawnionym odbiorcom. Przy czym, Spółka nie może obarczać odpowiedzialnością za naruszenie ochrony danych osobowych wyłącznie osoby, do której obowiązków, w ramach zatrudnienia w Spółce, należało założenie i prowadzenie akt osobowych jej pracowników. za działania tej osoby Spółka ponosi, na gruncie obowiązujących przepisów prawa, pełną odpowiedzialność, jak za działania własne. WSA w Warszawie oddalając skargę administratora danych kolejny raz podniósł, że: możliwe konsekwencje zaistniałego zdarzenia nie muszą się zmaterializować. W treści art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wskazano, że samo wystąpienie naruszenia ochrony danych osobowych, z którym wiąże się ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, implikuje obowiązek zgłoszenia naruszenia właściwemu organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych; w świetle powyższego zasadnie organ stwierdził, że w niniejszej sprawie zaistniało ryzyko naruszenia praw i wolności […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.