WSA: oddala skargę Banku na upomnienie za przetwarzanie danych bez podstawy prawnej

WSA w Warszawie podjął się oceny działania pewnego Banku, w zakresie przetwarzania danych osobowych po wycofaniu zgody na kontakt marketingowy. Działanie to zostało negatywnie ocenione przez Prezesa UODO. W swojej decyzji, organ nadzorczy, udzielił upomnienia za: za naruszenie art. 6 ust. 1 RODO polegające na przetwarzaniu […] marca 2019r. danych osobowych D. W. (zwana dalej “Uczestnikiem”), w celu marketingu bezpośredniego, bez podstawy prawnej. W tej sprawie pewien Obywatel złożył skargę wskazując, że: […] marca 2019r. wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych w systemie bankowości elektronicznej, a mimo to Bank podjął […] marca 2019r. telefoniczną próbę kontaktu, w celu przedstawienia oferty marketingowej. w związku z tym Uczestniczka złożyła w Banku reklamację, uzyskując odpowiedź z […] marca 2019r., że sytuacja ta była wynikiem nieprawidłowego obiegu informacji w Banku. Bank wskazał, że: pozyskał i obecnie przetwarza dane osobowe Uczestnika w związku z zawartą […] lipca 2012r. umową rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. przetwarza dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, nr PESEL, nr, seria i data ważności dokumentu tożsamości, data, miejsce i kraj urodzenia, obywatelstwo, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, status rezydencji podatkowej, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, nazwa pracodawcy, adres pracodawcy, wysokość wynagrodzenia, rodzaj zatrudnienia, data rozpoczęcia pracy, stan cywilny, rodzaje posiadanych produktów bankowych, w tym data otwarcia i zamknięcia, wysokość salda, status rezydencji podatkowej, dane dotyczące składnych reklamacji. Bank wykonał do Uczestniczki telefon już po cofnięciu zgody na działania marketingowe, gdyż był to efekt wcześniej wygenerowanej kampanii marketingowej. Bank po odnotowaniu wycofania zgody Uczestnika nie przetwarzał więcej danych osobowych Uczestniczki w celach marketingowych, w tym marketingu telefonicznego. Prezes UODO wskazał, że art. 172 ust. 1 u.p.t. i art. 10 ust. 1 i 2 u.ś.u.d.e. uzależniają możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowej od uzyskania odpowiednich zgód w tym zakresie. Bank przy wykorzystaniu do prowadzenia marketingu […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.