WSA: Przedstawienie oferty na telefon ze strony internetowej to prawnie uzasadniony interes

Nie spodziewałem się takiego orzeczenia WSA w Warszawie. Kilka dni temu opublikowano uzasadnienie orzeczenia, w którym oddalono skargę Pana S.J. na pewną decyzję Prezesa UODO odmawiającą uwzględniania wniosku. Stan faktyczny wyglądał następująco: w dniu […] grudnia 2019 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga S. J., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą […], na nieprawidłowości w przetwarzaniu jego danych osobowych przez […] Sp. z o.o. z siedzibą w […], polegające na bezprawnym przetwarzaniu jego danych osobowych w celach marketingowych bez podstawy prawnej. Organ ustalił, że Spółka pozyskała dane osobowe skarżącego w zakresie wynikającym z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, numer telefonu) w 2017 r. ze źródeł ogólnodostępnych, tj. z należącej do niego strony internetowej, w celu przedstawienia oferty marketingowej. W toku postępowania Spółka wskazała: “W roku 2017 nasi pracownicy wykonali telefon do pana J.. Podczas rozmowy poprosił on o usunięcie jego danych z naszych baz, co też niezwłocznie zostało uczynione. Niestety system komputerowy, z którego wówczas korzystaliśmy umożliwiał trwałe skasowanie danych, ale nie jednoczesne ich zablokowanie. Oznacza to, że po roku 2017 danych pana J. nie posiadaliśmy, ale istniała teoretyczna możliwość, że kiedyś się pojawią, zostaną wprowadzone ponownie. Istniała taka techniczna możliwość W listopadzie 2019 r. Spółka ponownie pozyskała numer telefonu skarżącego ze źródeł ogólnodostępnych, tj. z należącej do niego strony internetowej, w zakresie danych wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Spółka prowadzi doradztwo biznesowe w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych. Połączenie telefoniczne na wskazany na stronie internetowej skarżącego numer telefonu Spółka wykonała w celu – jak określiła – spełnienia obowiązku informacyjnego i nawiązania współpracy. W trakcie rozmowy telefonicznej skarżący zażądał usunięcia jego danych osobowych, co też Spółka niezwłocznie uczyniła. Spółka oświadczyła, że jej zdaniem strona internetowa skarżącego “zachęca do współpracy”, co wynika z treści rodzaju: “znajdź nas” i podania przy tym numeru telefonu kontaktowego. Od listopada 2019 r. Spółka nie przetwarza danych osobowych skarżącego. Uwzględniając powyższe Prezes UODO stwierdził, że przedmiotowa sprawa […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.