WSA: przeglądanie danych jest ich przetwarzaniem

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym uchylono, jeden z punktów decyzji Prezesa UODO potwierdza dotychczasową wykładnię pojęcia “przetwarzania”. Sąd podkreśla, iż: już sam fakt przeglądania danych zawartych na Platformie ZUS stanowi ich przetwarzanie w świetle art. 4 pkt 2 RODO. Powyższy pogląd ma zasadnicze znaczenie dla administratorów danych, gdyż od podejmowania czynności przetwarzania danych osobowych zależy pewien zakres stosowania przepisów RODO. Sprawa, w której WSA w Warszawie wypowiedział się o wykładni pojęcia ‘przetwarznia” dotyczy dwóch lekarzy ginekologów (obydwoje posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego i pracujących na tej samej uczelni). Jeden z lekarzy (mężczyzna) zorientował się, że drugi lekarz (kobieta) przez ponad miesiąc “logowała się na PUE ZUS i dokonywała sprawdzeń zawartych tam danych (dot. pierwszego lekarza)”. Decyzją z października 2021 r., Prezes UODO, mając za podstawę art. 104 § 1 kpa, art. 7 ust. 1 i 2 u.o.d.o. oraz art. 9 i art. 58 ust. 2 lit. b RODO: w punkcie pierwszym udzielił upomnienia uczestniczce postępowania za naruszenie art. 9 RODO, polegające na pozyskaniu za pośrednictwem PUE ZUS danych dotyczących zdrowia skarżącego bez podstawy prawnej, w punkcie drugim odmówił uwzględnienia wniosku w pozostałym zakresie. Pani lekarz, która dopuściła się takiego “podglądania” wskazała, że: dostęp do danych skarżącego na Platformie ZUS był podyktowany celami szkoleniowymi. Takie rozstrzygnięcie stało się przedmiotem skargi “podglądanego” lekarza skierowanej do WSA w Warszawie. Sąd już w pierwszym zdaniu uzasadnienia wskazał, że: skarga zasługuje na uwzględnienie, bowiem organ, wydając zaskarżoną decyzję, dopuścił się naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, tj. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 7 ust. 1 u.o.d.o. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W konsekwencji doszło też do naruszenia przepisów prawa materialnego – art. 4 pkt 2 w związku z art. 9 ust. 2 RODO. Nadto Sąd dokonał analizy okoliczności faktycznych i uznał, […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.