WSA uchyla decyzję dotyczącą biometrycznej rejestracji czasu pracy

W jednej z decyzji administracyjnych Prezes UODO umorzył postępowanie w zakresie dotyczącym przetwarzania przez administratora (Uczestnikiem/Spółką) danych biometrycznych Skarżącej oraz udzielił Spółce upomnienia za przetwarzanie danych osobowych Skarżącej poprzez prowadzenie monitoringu aktywności wykorzystywania komputerów służbowych/Internetu. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga Skarżącej z dnia sierpnia 2020 r. Skarżąca wskazywała na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez Uczestnika. Nieprawidłowości te miały polegać, na przetwarzaniu jej danych osobowych zgromadzonych w toku prowadzonego przez Spółkę monitoringu aktywności wykorzystywania komputerów służbowych/Internetu bez spełnienia obowiązków informacyjnych oraz jej danych biometrycznych w celu ewidencji czasu pracy. Organ ustalił, że Skarżąca była zatrudniona w Spółce od czerwca 2014 r. do kwietnia 2020 r. Rozwiązanie umowy o pracę ze Skarżącą nastąpiło w kwietniu 2020 r. przez Spółkę poprzez wręczenie Skarżącej wypowiedzenia umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, zwanej dalej Kodeksem pracy), ze wskazaniem jako powód: niepodpisanie obowiązującego u Pracodawcy Regulaminu Pracy – naruszenie art. 100 § 1 Kodeksu pracy oraz odwiedzanie stron internetowych w czasie godzin pracy na komputerze służbowym – naruszenie art. 100 § 1 oraz art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy. W tym zakresie Organ uznał, że prowadzenie monitoringu aktywności wykorzystywania komputerów służbowych/Internetu bez spełnienia warunków wynikających z art. 22 prim 2 § 6-10 i art. 22 prim 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, narusza powołane w Decyzji przepisy i udzielił Uczestnikowi upomnienia. Decyzja w tej części uprawomocniła się. Spółka wskazała, że wykorzystuje urządzenie typu RCP jako czytnik wejścia do pracy. Weryfikacja tożsamości pracownika następowała poprzez ustalony w pamięci algorytm, który weryfikował wchodzącą do pracy osobę, poprzez zapisanie godziny wejścia do pracy i jego wyjścia w pamięci komputera w formie tabeli exel. W tym zakresie Organ wskazał, że Spółka pismami z września 2020 r.,  listopada 2020 r. oraz grudnia 2020 r. oświadczyła, że nie przetwarzała i nie przetwarza danych osobowych […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.