WSA uchyla decyzję Prezesa UODO co do nakazu usunięcia danych przetwarzanych na “zapas”

WSA w Warszawie opublikował dość archiwalne orzeczenie z lipca 2022 r. Orzeczeni to jest istotne dla podmiotów zajmujących się obrotem wierzytelnościami. Sąd uchylił decyzję organu nadzorczego z sierpnia 2021, w której to decyzji organ nakazał: usunięcie przez U. z siedzibą w W. danych osobowych M. N. w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru PESEL oraz daty urodzenia, przetwarzanych w celu obrony przed roszczeniami Niestety jak to wielokrotnie już podkreślałem poziom anonimizacji uzasadnień orzeczeń, choć decyzji organu też, jest kuriozalny. W tej sprawie występują dwa podmioty sprowadzone do określenia “U.”. Domyślam się, że jeden z nich był firmą wobec, której obywatel skarżący przetwarzanie danych, posiadał “pierwotny” dług, a druga firma “U.” nabyła taką wierzytelność. Spółka, która korespondowała z Prezesem UODO wyjaśniła, że: pomimo zaspokojenia roszczenia, Fundusz przetwarza dane osobowe Skarżącego na okres niezbędny dla celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. e, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pomimo zakończenia prowadzenia działań w kierunku efektywnego odzyskania wierzytelności, Skarżący może wystąpić z roszczeniem wobec Funduszu a mającym związek z wcześniej prowadzonymi działaniami. Dlatego też Fundusz ma prawo przetwarzać dane osobowe Skarżącego dla celów obrony przez takimi roszczeniami i na czas niezbędny wynikający z ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Przewidywany okres przetwarzania danych osobowych Skarżącego, wynikający z zadeklarowanego powyżej celu, przypada do dnia […].05.2024 roku (…)”  Z pewnego fragmentu uzasadnienia orzeczenia wynika, że postępowanie mogło być prowadzone wobec podmiotu przetwarzającego: administrator danych, w imieniu którego przetwarza dane wnioskodawcy, posiada jeszcze inne samodzielne przesłanki przetwarzania danych osobowych wynikające z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Wskazano, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2) ustawy o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać m.in. określenie strony dokonującej operacji gospodarczej obejmujące nazwę oraz adres. Sąd uchylając decyzję wskazał, że: Na wstępie wskazania wymaga, że organ oznaczając w decyzji […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.