WSA: udzielenie upomnienia, a nie nałożenie kary pieniężnej musi być poprzedzone wszechstronną analizą

WSA w Warszawie uchylił w części decyzję Prezesa UODO z lipca 2022 r. Orzeczenie to ma bardzo duże konsekwencje dla administratorów danych, gdyż wskazuje na to, że zbyt pochopnie organ nadzorczy udzielił spółce upomnienia, a nie nałożył na nią administracyjnej kary pieniężnej. Sprawa sama w sobie też jest ciekawa. O to pewien Prokurator wydaje postanowienie z czerwcu 2021 r. w przedmiocie udostępnienia danych dotyczących abonenta (nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, nazwy firmy, numeru PESEL), który użytkował numer […] w okresie od 10 do 25 lipca 2021 r. oraz miejscu, czasie i sposobie weryfikacji podanych danych osobowych, a także udostępnienia wykazu połączeń wychodzących i przychodzących ze wskazanego numeru wraz ze wskazaniem miejsca stacji logowania się do sieci (BTS) w okresie od 17 do 21 lipca 2021 r. oraz podania numeru IMEI urządzeń współpracujących z ww. numerem. To, że postanowienie dotyczy przyszłości, czyli danych, których w dniu jego wydania jeszcze nie istniały pominę milczeniem. Kwestią jaką poruszę to skarga obywatela, którego dane zostały jednak błędnie udostępnione. Spółka udostępniła bilingi skarżącego nie za okres 17-21 lipca 2021 r., a za okres 10-25 lipca 2021 r. I jak się Państwo słusznie domyślają Skarżący miał uzasadnione wątpliwości, czy takie przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami RODO. Prezes organu nadzorczego stwierdził, że nie jest i udzielił Spółce upomnienia. Spółka wskazywała, że: Podczas wykonywania postanowienia o żądaniu wydania rzeczy Prokuratora Prokuratury Rejonowej w K. z dnia […] czerwca 2021 r. doszło do błędu. Pracownik Spółki zamiast przekazać dane billingowe z okresu 17-21 lipca 2021 r., przekazał dane z okresu 10-25 lipca 2021 r. O powyższej nieprawidłowości Spółka w dniu 28 stycznia 2022 r. powiadomiła Prezesa UODO oraz wysłała do Skarżącego zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych. W zawiadomieniu wysłanym do Skarżącego Spółka wskazała, że doszło do udostępnienia Prokuraturze Rejonowego w K. danych osobowych Skarżącego w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, numeru IMEI urządzenia, wykazu połączeń oraz danych lokalizacyjnych z BTS za okres od 10 do 25 lipca 2021 r. Prezes UODO uzasadniając swoją decyzję z lipca 2022 r. wskazał, […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
49.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.