WSA: UODO bezzasadnie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie materiału prasowego

WSA w Warszawie w orzeczeniu z lipca br., uchylając postanowienie Prezesa UODO o odmowie wszczęcia postępowania związanego ze zbadaniem zgłaszanych nieprawidłowości, co do publikowania “materiału prasowego”, odwołało się do głośnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2023 roku dotyczącego zakresu stosowania RODO do materiałów prasowych: III OSK 6781/21 W sprawie, w której WSA w Warszawie nie zgodził się z rodzajem wykorzystanego instrumentu służącego załatwieniu sprawy obywatela, organ nadzorczy otrzymał skargę obywatela dotyczącą: niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez spółkę […] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością […] z siedzibą w W. będącej administratorem serwisu internetowego […] poprzez utrzymywanie na stronie internetowej artykułu odnoszącego się do osoby Skarżącego, który prezentuje go w negatywnym świetle, co uniemożliwia jemu normalne społecznie funkcjonowanie Skarżący zauważył, że spółka […] została wezwana w dniu […] kwietnia 2022 r. do usunięcia wszelkich danych umożliwiających identyfikację osoby Skarżącego w jakichkolwiek publikacjach umieszczonych na stronie internetowej […], a także wszelkich innych stronach internetowych, których źródłem są publikacje na […]. pomimo upływu 30-dniowego terminu ww. spółka nie odpowiedziała na wniosek o usunięcie danych osobowych Skarżącego. Taką skargę Prezes UODO “zakończył” wydaniem w sierpniu 2022 r. postanowieniem o wszczęcia postępowania administracyjnego wskazując, że: że postępowanie administracyjne prowadzone przez Prezesa UODO służy kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych i jest ukierunkowane na wydanie decyzji administracyjnej na podstawie art. 58 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. W przedmiotowej sprawie – jak wskazał PUODO – nie można dokonać oceny legalności przetwarzania danych w oparciu o przesłanki określone w art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 ze względu na wyłączenie stosowania tego przepisu do działalności dziennikarskiej na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Organ przywołał art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1914) definiujący pojęcie “prasa” oznaczające publikacje periodyczne, które nie tworzą […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.