WSA: wyraźna zgoda jako podstawa do monitoringu

W jednym ze swoich orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie poruszył ciekawe zagadnienie monitoringu wizyjnego udzielania świadczenia medycznego na bloku operacyjnym. Innymi słowy – szpital bez pytania o zgodę prowadził monitoring video sal operacyjnych. Trzeba przyznać, że Szpital miał profesjonalnie opracowane zasady dostępu do nagrywanego obrazu: od 25 maja 2018 r. stosowane jest w zakresie ochrony danych osobowych Rozporządzenie PE i Rady. Wskazano, że w tym zakresie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, opracowano i wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych (zarządzeniem Dyrektora nr 25/2018 z 27 kwietnia 2018 r.) oraz opracowano wymagane klauzule informacyjne dla pacjentów Szpitala (m.in. dotyczącą monitoringu wizyjnego), które zostały umieszczone na zewnętrznej stronie internetowej Szpitala. Poinformowano również o procedowaniu nowej “Polityki Bezpieczeństwa Danych w Systemie Monitoringu” oraz “Instrukcji Zarządzania Systemem Monitoringu”, spowodowanych trwającą od dnia 1 grudnia 2017 r. reorganizacją Szpitala związaną z połączeniem Placówki medycznej z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1. Udzielając odpowiedzi na zapytanie organu wskazano, że oprócz naklejek z treścią “obiekt monitorowany”, pacjenci są informowani o istniejącym systemie monitoringu w czasie procedury przyjęcia do Szpitala (poprzez “Pouczenie”, znajdujące się na karcie choroby) oraz na zewnętrznej stronie internetowej Szpitala (poprzez “klauzulę informacyjną”, wynikającą z Rozporządzenia PE i Rady. Dostęp do obrazu transmitowanego na żywo oraz do nagrań też był racjonalnie “dawkowany”: ma 4 kierowników klinik (Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej, Urologii i Onkologii Urologicznej, Kardiologii). Ograniczony dostęp z przypisanych klinikom sal operacyjnych opierał się na możliwości nagrywania oraz przetwarzania obrazu, bez udostępniania dźwięku, ani jego rejestracji. Istota sprawy sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy zasadnie Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane przez Szpital za naruszające zbiorowe prawa pacjentów do poszanowania intymności i godności (art. 20 ust. 1 u.p.p.). Praktyki te polegały na udzielaniu świadczeń zdrowotnych na salach operacyjnych, na których zainstalowane były urządzenia monitoringu wizyjnego (tj. kamery), bez pobierania od pacjentów zgody na monitorowanie. WSA w Warszawie oddalił skargę Szpitala i wskazał, że Rzecznik Praw Pacjenta ma rację wskazując, że podstawą stosowania monitoringu wizyjnego sal operacyjnych […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.