Zgubione dokumenty nie podlegają RODO?

Czasami zdarzają się takie orzeczenia sądów czy decyzję organu nadzorczego, które pomimo wielokrotnej analizie pozostawiają czytelnika z jeszcze większym wątpliwościami niż przed lekturą takiego stanowiska. I tak właśnie jest w sprawie prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z połowy czerwca 2021 r., w którym to Sąd oddalił skargę obywatela na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych. Jak prezentuje się stan faktyczny? Pewnego dnia skarżący otrzymał telefon z hotelu, w którym go nigdy nie było, że w restauracji hotelowej “walają się” dokumenty związane z wnioskiem o kredyt w Banku X. W dokumentach tych znajdował się oprócz szeregu danych osobowych także numer telefonu do tej osoby. Pan poprosił o zabezpieczenie tak odnalezionych dokumentów. Okazało się, że dokumenty kredytowe z pewnością stanowiły egzemplarze Banku, albowiem znajdowały się na nich adnotacje pracownika Banku – K. B. (…). W związku z takim stanem faktycznym Pan zażądał od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych podjęcia działań w ramach kompetencji nadzorczych. Prezes UODO w postępowaniu administracyjnym ustalił, że: dane osobowe Bank pozyskał od prowadzącego działalność gospodarczą Wnioskodawcy podczas zawarcia umowy Pakietu “[…]” z […] lipca 2008 r. (dowód: pismo Banku z 11 października 2019 r. wraz z załącznikiem w postaci kopii umowy) Nadto organ nadzorczy przyjął za swoje ustalenia polegające na jednozdaniowym “dowodzie”, a więc stwierdzeniu Banku, że to nie “on” zgubił te dokumenty: Bank przeprowadził postępowanie sprawdzające celem wyjaśnienia zaistniałego incydentu bezpieczeństwa. Z uzyskanych informacji, przedstawionego opisu sprawy i udostępnionych dokumentów nie wynika, aby do ujawnienia danych osobowych i tajemnicy bankowej doszło po stronie Banku. Według najlepszej wiedzy Banku żaden z pracowników Oddziału w B., który miał dostęp do dokumentacji Klienta nie przebywał w omawianym okresie w P. (miejscowości położonej niemal […] km od B.). Na tym etapie sprawy nie byliśmy w stanie stwierdzić żadnego związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy funkcjonowaniem Banku a ujawnieniem treści dokumentów objętych tajemnicą bankową i zawierających dane osobowe” (dowód: pismo Banku z 11 października 2019 r.). Skarżący zgłosił fakt znalezienia dokumentów zawierających jego […]

Aktualności Plus 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do najnowszych aktualności z RODO
34.99
 PLN z VAT
  • Pierwszy zapoznasz się z argumentacją Urzędu, Sądu czy Trybunału – nie czekaj na podsumowania miesiąca, które wpada do spamu
  • Każda aktualność to fachowe i czytelne podsumowanie omawianego orzeczenia, decyzji czy wytycznych wraz z dostępem do jego treści w serwisie Judykatura.pl
  • Jedno miejsce, w którym zapoznasz się z najważniejszymi argumentami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi
  • Utrzymaj zgodność z RODO dzięki byciu na bieżąco z orzecznictwem RODO
Wybieram


Reszta obszernych argumentów oraz treść omawianego orzeczenia dostępna jest po dołączeniu do AKTUALNOŚCI PLUS. Dzięki tej subskrypcji dowiesz się jak organy nadzorcze w UE, sądy administracyjne czy powszechne, Trybunał Sprawiedliwości i inne podmioty argumentują swoje stanowiska. Umożliwi Ci to utrzymanie zgodności Twojej organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. 

W jednym miejscu zapoznasz się z najważniejszymi argumentami oraz tezami orzeczenia oraz z jego treścią niezależnie od tego, z jakiego źródła ono pochodzi, a w dużej części jest ono opublikowane wyłącznie w serwisie Judykatura.pl.