Dwudniowe szkolenie on-line z RODO!

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie online z RODO. Jest to unikalna okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Szkolenie to prowadzone przez dwóch praktyków prawa ekspertów z zakresu RODO jest skoncentrowane na praktycznym zastosowaniu teorii i przepisów związanych z RODO.

To dwudniowe wydarzenie obejmujące po 4 godziny nauki każdego dnia jest zaprojektowane tak, aby uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę bez poczucia przeciążenia.

Program szkolenia został starannie przygotowany, aby skupić się na najważniejszych aspektach prawnych i praktycznych, z którymi spotykają się inspektorzy ochrony danych w swojej codziennej pracy.

Naszym priorytet jest przekazanie wiedzy w sposób klarowny i zrozumiały.

Unikamy skomplikowanego żargonu prawniczego, koncentrując się na jasnym i prostym języku, aby uczestnicy mogli łatwo przyswoić i zrozumieć kluczowe zagadnienia RODO.

Uczestnicy szkolenia otrzymają cenne zasoby edukacyjne w tym prezentację zawierającą odniesienia do istotnych orzeczeń i wytycznych, które będą mogli wykorzystać w swojej dalszej karierze.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia stanowiący potwierdzenie zdobytych umiejętności i wiedzy.

Dodatkowo uczestnicy otrzymają darmowy 30-dniowy dostęp do Subskrypcji w serwisie Judykatura.pl, gdzie będą mieli możliwość dalszego rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy w obszarze prawa ochrony danych osobowych. W celu realizacji darmowego dostępu do wyszukiwarki Judykatura.pl niezbędne będzie dodanie metody płatności przyszłych subskrypcji, o ile Uczestnik nie zechce anulować subskrypcji i wykorzystać wyłącznie 30-dniowy dostęp.

Szkolenie jest idealną okazją dla każdego, kto chce stać się specjalistą w obszarze RODO i ochrony danych osobowych czy to na początku swojej drogi zawodowej, czy jako uzupełnienie dotychczasowego doświadczenia w tej dziedzinie.

Szkolenie z RODO
799
 PLN z VAT
 • Praktyczna wiedza zbudowana na najistotniejszej teorii
 • Elastyczny czas szkolenia – dwa dni po cztery godziny
 • Certyfikat oraz prezentacja z linkami do orzeczeń i wytycznych
 • Darmowy dostęp na 30 dni do wyszukiwarki Judykatura.pl
Wybieram

Program szkolenia:

Część I Przepisy ogólne

 1. Przedmiot i cele
 2. Materialny zakres stosowania
 3. Terytorialny zakres stosowania
 4. Definicje

Część II Zasady

 1.  Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 2. Zgodność przetwarzania z prawem
 3. Warunki wyrażenia zgody
 4. Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego
 5. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
 6. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych
 7. Przetwarzanie niewymagające identyfikacji

Część III Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przejrzystość oraz tryb korzystania z praw
 2. Informacje i dostęp do danych osobowych
 3. Sprostowanie i usuwanie danych
 4. Prawo do sprzeciwu oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach
 5. Ograniczenia

Część IV Administrator i podmiot przetwarzający

 1. Obowiązki ogólne
 2. Bezpieczeństwo danych osobowych
 3. Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje
 4. Inspektor ochrony danych
 5. Kodeksy postępowania i certyfikacja

Część V Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 1. Ogólna zasada przekazywania
 2. Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
 3. Przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń
 4. Wyjątki w szczególnych sytuacjach

Część VI Niezależne organy nadzorcze

 1. Niezależny status
 2. Właściwość, zadania i uprawnienia

Część VI Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 2. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu
 3. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
 4. Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność

Co oferujemy?

 • Ekspercka Wiedza: Nasi prowadzący to prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów RODO.
 • Praktyczne podejście: Skupiamy się na niezbędnej teorii, ale przede wszystkim na praktycznym zastosowaniu wiedzy o ochronie danych osobowych.
 • Elastyczny harmonogram: Szkolenie trwa dwa dni, z 4-godzinnymi sesjami każdego dnia, co zapewnia dogłębne zrozumienie tematu bez przeciążenia.

Co zyskujesz?

 • Certyfikat ukończenia: Po zakończeniu kursu otrzymasz certyfikat, potwierdzający Twoje nowe umiejętności.
 • Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymają prezentację zawierającą źródła do omawianych orzeczeń i wytycznych.
 • Darmowy dostęp do Judykatura.pl: 30 dni subskrypcji w serwisie Judykatura.pl, gdzie możesz pogłębiać swoją wiedzę oraz odnaleźć wiele argumentów dotyczących praktycznego stosowania RODO.

Kiedy?

Szkolenie planowane jest na 15.04. – 16.04.2024 r. w godz. 9:00 – 13:00 na platformie Microsoft Teams.

Za ile?

Cena szkolenia wynosi 599 zł z VAT jeśli kupisz je do 8.03.2024 r. 

Od 9.03.2024 r. do 28.03.2024 cena za szkolenie wynosi 699 zł z VAT

Od 29.03.2024 r. do 14.04.2024 r. cena za szkolenie wynosi 799 zł z VAT

To nie tylko kurs, ale krok w kierunku stania się specjalistą w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś i bądź gotowy na przyszłość z RODO!

Zapisz się do bazy powiadomień o szkoleniach – jako pierwszy otrzymasz informację o uruchomieniu sprzedaży szkolenia. 

Otrzymasz także gwarantowany rabat 5% na Szkolenie, o ile zbierze się wystarczająca ilość chętnych.

Prowadzący:

Łukasz Pociecha jest Inspektorem Ochrony Danych, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, ekspertem ds. ochrony danych, audytorem wiodącym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001). Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Prelegent licznych szkoleń poświęconych ochronie danych osobowych i bezpieczeństwu informacji. Swoją specjalizację koncentruję również na prawie nowych technologii i prawnych aspektach cyberbezpieczeństwa.

Piotr Liwszic jest Inspektorem Ochrony Danych. Prawnikiem. Ekspertem ds. ochrony danych. Wieloletnim pracownikiem instytucji państwowych, w których odpowiadał za nadzór nad bezpieczeństwem informacji, w tym za ochronę informacji niejawnych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Ukończył podyplomowe studia z zakresu kryminalistyki oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Prelegent na ogólnopolskich szkoleniach i konferencjach poświęconych bezpieczeństwu informacji. Brał udział w pracach legislacyjnych nad przepisami o ochronie informacji niejawnych. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001). Autor książki: Inspektor Ochrony Danych – Praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych.

Szkolenie z RODO
799
 PLN z VAT
 • Praktyczna wiedza zbudowana na najistotniejszej teorii
 • Elastyczny czas szkolenia – dwa dni po cztery godziny
 • Certyfikat oraz prezentacja z linkami do orzeczeń i wytycznych
 • Darmowy dostęp na 30 dni do wyszukiwarki Judykatura.pl
Wybieram