Jeden dostęp - wiele możliwości
Orzecznictwo RODO w jednym miejscu
Pytanie prejudycjalne: czy odręczny podpis osoby fizycznej to dane osobowe?

W jednym z najnowszych wniosków skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadano, aż osiem pytań. Sprawa została skierowana do TSUE przez Bułgarski sąd administracyjny. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco. OL jest wspólniczką w spółce „Prawen […]

NSA: w dacie wydania decyzji nie zachodził stan naruszenia przepisów

W tej sprawie pewien Bank przetwarzał dane osobowe zebrane w celu zawarcia umowy także w celach marketingowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w maju 2019 r. oddalił skargę obywatela na decyzję Prezesa UODO w przedmiocie […]

Świętujemy 5 lat RODO!

Prawo ochrony danych osobowych to multum decyzji orzeczeń czy istotnych wytycznych. Z każdego takiego źródła trzeba wyciągać wnioski. Często są to bardzo istotne informacje dotyczące konkretnych procedur czy interpretacje poszczególnych […]

Prezes UODO nakłada ponad 23 000 zł kary za brak szyfrowania

W decyzji Prezesa UODO dotyczącej nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na jednego z Rzeczników Dyscyplinarnych Izby Adwokackiej odnajdujemy wiele istotnych informacji odnoszących się do procedur zabezpieczających dane osobowe na zewnętrznych nośnikach oraz do tego jak powinny być przeprowadzane […]

TSUE: prawo do wiernej i zrozumiałej kopii wszystkich oryginałów

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4.05.2023. spowoduje bardzo daleko idące zmiany w obecnie obowiązujących procedurach realizacji prawa osób, których dane dotyczą. TSUE precyzyjnie wskazał jak należy interpretować prawo do uzyskania od administratora […]

Rzecznik Generalny TSUE: atak hakerski niezwalania z odszkodowania

Pod koniec kwietnia nr. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Giovannie Pitruzzelli przygotował opinię w sprawie istotnych pytań prejudycjalnych zadanych przez bułgarski Najwyższy Sąd Administracyjny.  Sprawa rozpoczęła się w lipcu 2019 r. od ataku hakerskiego, którego […]

ETPC o zbieraniu danych osobowych przez Świadków Jehowy

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 9 maja br. wyrok, w którym uznał, że nie doszło do naruszenia przez Finlandię artykułu 6 oraz artykułu 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Sprawa dotyczyła jak zwykle prehistorii, bo aż roku […]

WSA uchyla karę prawie 5 mln zł

Na pewno każdy z nas pamięta sprawę dotyczącą nałożenia, dotychczas, najwyższej administracyjnej kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W połowie stycznia 2022 r. organ nadzorczy nałożył na administratora danych karę […]

WSA kolejny raz wskazuje, że sam numer telefonu nie jest daną osobową

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z listopada 2022 r. jest istotny z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy z nich dotyczy odwiecznego dylematu – czy podmiot posiadający wyłącznie numer telefonu przetwarza dane osobowe. Drugi powód […]

WSA: prawidłowa kara 100 000 zł za niezgłoszenie naruszenia w terminie

Mimo, że ani decyzja Prezesa UODO, ani wyrok WSA w Warszawie z października 2022 r. nie dotyczy przepisów RODO, to jednak zasługuje na odnotowanie. Parę dni temu WSA w Warszawie opublikował obszerne uzasadnienie orzeczenia, którym oddalił skargę jednego z dostawców […]

NSA: sąd I instancji prawidłowo odmówił Bankom wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Naczelny Sąd Administracyjny wydał, w odstępie miesiąca, dwa postanowienia oddalające zażalenia Banków na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W styczniowym postanowieniu NSA wskazał, że: Bank złożył w skardze wniosek o wstrzymanie wykonania […]

Prezes UODO nakłada karę pieniężną na podmiot przetwarzający (ASI)

Organ nadzorczy, z ponad miesięcznym opóźnieniem, opublikował na swoich stronach decyzję z 8 lutego 2023 r. Byłaby to jedna z wielu decyzji stwierdzających naruszenie przepisów RODO i nakładających administracyjną karę pieniężną, gdy nie to, […]

Drugie urodziny serwisu!

W tym roku 7 kwietnia wypadł tuż przed krótką przerwą świąteczną. 7 kwietnia 2021 r. uruchomiliśmy serwis Judykatura.pl i oddaliśmy w Państwa ręce. W związku z tym ruszamy z akcją […]

NSA: Prezes UODO sprzeniewierzył się ślubowaniu

Zapewne Prezes UODO nie spodziewał się, że chwilę po niekorzystnym orzeczeniu NSA w sprawie uchylenia administracyjnej kary pieniężnej, przyjdzie mu zapoznawać się z tak dosadną i niespotykaną, w historii orzecznictwa administracyjnego, oceną jego działania. Zapewne pamiętają Państwo “sagę” dotyczącą […]

WSA: słuszna kara upomnienia za ujawnienie danych sygnalisty

W czerwcu 2022 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, w której udzielił upomnienia jednemu z Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (PINB). Upomnienie to było skutkiem umieszczenia, w akta postępowania administracyjnego, pisma osoby, której dane […]

WSA: organ słusznie umorzył postępowanie, gdy oświadczono, że dane zostały usunięte

W lipcu 2022 r. WSA w Warszawie oddalił skargę obywatela na decyzję organu nadzorczego. Organ ten umorzył postępowanie administracyjne ze skargi tego obywatela.  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał następującą skargę: na nieprawidłowości w procesie przetwarzania przez Spółkę […]

Prezes UODO: ponad 50 000 zł kary za niezgłoszenie naruszenia

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na pewną Spółdzielnie Mieszkaniową administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 50 000 zł.  Kara ta była skutkiem stwierdzenia przez organ nadzorczy złamania przepisów RODO zobowiązujących administratora danych do zgłoszenia […]

WSA o adresie i numerze telefonu przedsiębiorcy

WSA w Warszawie uchylił decyzje Prezesa UODO. Organ nadzorczy nakazał spółce prowadzącej internetową bazę lekarzy usunąć dane: w zakresie nazwy Prywatny Gabinet Stomatologiczny, adresu prowadzenia działalności oraz numeru telefonu z portalu internetowego “[…]” Prezes […]

NSA w sprawie Morele: istnieje standard środków bezpieczeństwa oraz prawo do obrony

Naczelny Sąd Administracyjny uchylając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wskazał dwie kluczowe tezy. Po pierwsze NSA wskazał, że: sankcji za naruszenie obowiązków wskazanych w art. […]

Monitoring wizyjny w czasie rzeczywistym stanowi przetwarzanie danych osobowych

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z listopada 2021 r. nie ostała się w całości przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Prezes UODO, w pierwszym punkcie, swojej decyzji nakazał osobie fizycznej spełnienie obowiązku informacyjnego na rzecz innej osoby […]Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Judykatura.pl to wyszukiwarka zawierająca prawie 2000 orzeczeń, wytycznych oraz decyzji administracyjnych związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Ta unikatowa platforma łączy orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi. W serwisie [...]
czytaj więcej >>
Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Bądź na bieżąco z najnowszym orzecznictwem.  Zastosowaliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne monitorujące orzecznictwo. Dzięki temu Judykatura.pl reaguje błyskawicznie i codziennie aktualizuje serwis. Dodatkowo, nasze systemy monitorują kilkanaście źródeł orzecznictwa, abyś w jednym miejscu mógł znaleźć [...]
czytaj więcej >>
Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Wyniki wyszukiwania w Judykatura.pl zostają automatycznie posortowane i oznaczone odpowiednią ikoną oraz kolorem. Dla przykładu: czerwona ikona z literą “W” oznacza “Wyrok”, natomiast zielone “W” to “Wytyczne”. “Postanowienie”, “Wytyczne”, “Decyzja”, “Uchwała”, itd. Pracę z wynikami [...]
czytaj więcej >>
Twórca Judykatura.pl

Twórca Judykatura.pl

Jestem pomysłodawcą serwisu Judykatura.pl. Zbudowałem go w oparciu o znajomość bieżących potrzeb, problemów i zagadnień związanych z RODO. Na podstawie doświadczeń z wdrażaniem RODO w organizacjach oraz z użyciem mojej najlepszej wiedzy i praktyki stworzyłem platformę, która pozwala dotrzeć do konkretnych argumentów wskazywanych przez organy [...]
czytaj więcej >>
Wiele źródeł wiedzy

Wiele źródeł wiedzy

Judykatura.pl zawiera kilkanaście rodzajów dokumentów, od wyroków sądów po decyzje administracyjne krajowych i zagranicznych organów nadzorczych. Dzięki nim zgromadzisz niezbędne argumenty wsparte konkretami, co pomoże Ci skutecznie wdrożyć oraz egzekwować wymogi RODO. Przeszukuj zasoby serwisu poprzez [...]
czytaj więcej >>

Jeden dostęp - wiele możliwości

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
179
 PLN z VAT
  • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
  • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
  • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
  • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
  • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
  • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1933
 PLN z VAT
2148
  • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
  • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 30 dni:
1020
 PLN z VAT
1074
  • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
  • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram

Wiele źródeł orzecznictwa

Jesteśmy centrum wiedzy o RODO. Jedno źródło – wiele możliwości i oszczędności czasu dzięki ultrainteligentnym algorytmom szukania. Błyskawicznie i precyzyjnie pozyskujesz konkretne argumenty. Masz dostęp do najważniejszych baz i kluczowych decyzji. Monitorujemy: