Jeden dostęp - wiele możliwości
Orzecznictwo RODO w jednym miejscu
Rzecznik Generalny TSUE o pozyskiwaniu danych osobowych z IP

Nie kojarzę innej sprawy zawisłej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a dotyczącej pośrednio, przetwarzania danych osobowych, w której doszło do ponownego otwarcia ustnego etapu postępowania. Tak się wydarzyło w sprawie La Quadrature du Net – jak widać udzielenie odpowiedzi […]

Prezes UODO nakazuje udostępnienie nagrania z infolinii

Ostatnimi dniami Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował kila ciekawych decyzji, które wydał na przełomie 2022 r. To, że publikuje je pod koniec września 2023 r. pominę milczeniem. W omawianej decyzji Prezes UODO nakazał pewnej spółce akcyjnej: […]

Znamy uzasadnienie wyroku WSA oddalającego skargę Banku na karę ponad 540 000 zł

WSA w Warszawie opublikował uzasadnienie swojego orzeczenia z listopada 2022 r., w którym oddalił skargę pewnego Banku na decyzję Prezesa UODO nakazującą zawiadomienie, w terminie 3 dni, ponad 10 000 pracowników o zaistniałym naruszeniu ochrony danych osobowych i nakładającym […]

NSA: Prezes UODO błędnie zastosował reguły intertemporalne

Sprawa będąca u podstaw czerwcowego orzeczenia NSA miała swój początek w skardze Obywatela na pewne nieprawidłowości dotyczące niewypełnienia wobec niego obowiązku informacyjnego, który to wniosek został wniesiony do GIODO w 2014 r. Tak. W 2014 r. W 2016 r. GIODO uwzględnił […]

NSA uchyla wyrok WSA oraz decyzję Prezesa UODO w sprawie wniosku o wykładnię prawa

Naczelny Sąd Administracyjny nie pozostawił suchej nitki na orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z lutego 2021 r., który dotyczył skargi spółki z o.o. na bezczynności Prezesa UODO.  Pewna spółka w dawnych czasach, bo w kwietniu 2018 r. skierowała do GIODO, a dokładniej do Departamentu […]

WSA: Prezes UODO prawidłowo odmówił wszczęcia postępowania na wniosek RPO

W tym orzeczeniu WSA w Warszawie oddalił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z listopada 2022 r. Prezes UODO przywołując art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – […]

TSUE wypowiada się o możliwości wykorzystania danych osobowych dotyczących łączności elektronicznej

Jedno z najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie jest szalenie istotne dla podmiotów prowadzących postępowania administracyjne, w trakcie którego miano by wykorzystywać dane zatrzymywane przez dostawców usług łączności elektronicznej, które mogą dostarczać informacji o danych użytkownika […]

WSA: RODO nie może ingerować w absolutnie każdą sferę życia

W sierpniu br. WSA w Warszawie oddalił skargę Obywatela na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w którym organ ten odmówił wszczęcia postępowania.  Obywatel skarżył się na: nieprawidłowości w procesie przetwarzania jej danych osobowych przez T. P. (Fundacja […], […]

TSUE zajmie się interpretacją możliwość nierealizowania praw osób

Jeden z europejskich organów nadzorczych postanowił nie rozpoznawać skargi złożonej przez osobę, która domagała się udostępniania kopii swoich danych osobowych od administratora danych. Warto teraz zacytować podstawę prawną decyzji organu nadzorczego tj. art. 57 ust. 4 […]

TSUE: czy kara za naruszenie RODO ma być liczona od obrotu grupy?

Pewien Sąd z Danii wystąpił do TSUE z pytaniem, w jaki sposób liczyć całkowity roczny światowy obrót administratora – czy tylko od jego obrotu czy tez od obrotu całej grupy przedsiębiorstw, której część stanowi ten administrator. Nie trudno się domyśleć, […]

WSA oddala skargę administratora na karę prawie 16 000 zł

Na pewno pamiętają Państwo sprawę “zgubionego” świadectwa pracy. Pojęcie zgubienia jest dla tego w cudzysłowiu, gdyż dokument ten odnalazł się już po po wydaniu decyzji przez organ nadzorczy. Z oczywistych względów ani organ, ani sąd nie mogły brać […]

WSA: UODO bezzasadnie odmówił wszczęcia postępowania w sprawie materiału prasowego

WSA w Warszawie w orzeczeniu z lipca br., uchylając postanowienie Prezesa UODO o odmowie wszczęcia postępowania związanego ze zbadaniem zgłaszanych nieprawidłowości, co do publikowania “materiału prasowego”, odwołało się do głośnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lutego 2023 roku […]

WSA: list polecony to skuteczna forma poinformowania o przetwarzaniu danych

Kilka dni temu WSA w Warszawie opublikował kolejne uzasadnienie orzeczenia, w którym przedstawił interpretacje pojęcia “poinformowania”, o którym jest mowa w art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Wiele już było i pewnie […]

TSUE odpowie na pytanie, czy zbieranie danych o płci jest adekwatne

Francuski sąd zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwa pytania odnoszące się do interpretacji zasady minimalizacji przetwarzanych danych osobowych.  Pytania, które zdecydował się zadać francuski sąd dotyczą sytuacji, w której pewien administrator: wymagał obowiązkowego […]

UODO: kilkanaście decyzji i łącznie prawie 185 000 zł kar za brak współpracy

W ostatnich kilku dniach Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował ponad dziesięć decyzji odnoszących się do braku współpracy czy też niewykonania prawomocnej decyzji organu. Kumulacja administracyjnych kar pieniężnych nałożonych, w tych kilkunastu decyzjach, osiągnęła […]

TSUE: EIOD nie będzie uczestniczyć w sprawie WhatsApp

Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie, w którym oddalił wniosek złożony przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych dotyczący dopuszczenia do sprawy w charakterze interwenienta. Wniosek EIOD dotyczy postępowania WhatsApp Ireland Ltd vs Data Protection Commission. […]

TSUE odpowie na kolejne pytanie o zakres stosowania RODO

Pewien Sąd nabrał licznych wątpliwości, odnoszących się do RODO, rozpoznając wniosek krajowego organu dyscyplinarnego sądów powszechnych, dotyczący ujawnienia tajemnicy bankowej dotyczącej kilku sędziów i ich rodzin. Zgodnie z obowiązującą procedurą – w przypadku powzięcia […]

Prezes UODO: brak odbierania korespondencji kosztuje ponad 18 000 zł

Z nieznanych mi powodów Urząd Ochrony Danych Osobowych zdecydował się opublikować, w lipcu br., decyzję organu z 31 grudnia 2021 r. Decyzja o tyle ciekawa, bo pokazuje jak dużo może kosztować administratora danych nieodbieranie korespondencji. Prezes UODO […]

Prezes UODO: kara prawie 50 tys zł za niewdrożenie odpowiednich środków oraz niezgłoszenie naruszenia

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował kolejną decyzję administracyjną dotyczącą niewdrożenia, przez administratora danych, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych “w systemach informatycznych oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą”. Konsekwencją takiego […]

WSA wskazuje podstawy prawne przetwarzania danych przez komisje antymobingową

W jednym z prawomocny orzeczeń WSA w Warszawie wskazał, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych prawidłowo udzielił administratorowi upomnienia za naruszenia obowiązku informacyjnego. Dokładnie chodzi o naruszenie art. 13 ust. 1 lit. c RODO. Naruszenie to polegało na: […]Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Judykatura.pl to wyszukiwarka zawierająca prawie 2000 orzeczeń, wytycznych oraz decyzji administracyjnych związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Ta unikatowa platforma łączy orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi. W serwisie [...]
czytaj więcej >>
Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Bądź na bieżąco z najnowszym orzecznictwem.  Zastosowaliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne monitorujące orzecznictwo. Dzięki temu Judykatura.pl reaguje błyskawicznie i codziennie aktualizuje serwis. Dodatkowo, nasze systemy monitorują kilkanaście źródeł orzecznictwa, abyś w jednym miejscu mógł znaleźć [...]
czytaj więcej >>
Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Wyniki wyszukiwania w Judykatura.pl zostają automatycznie posortowane i oznaczone odpowiednią ikoną oraz kolorem. Dla przykładu: czerwona ikona z literą “W” oznacza “Wyrok”, natomiast zielone “W” to “Wytyczne”. “Postanowienie”, “Wytyczne”, “Decyzja”, “Uchwała”, itd. Pracę z wynikami [...]
czytaj więcej >>
Twórca Judykatura.pl

Twórca Judykatura.pl

Jestem pomysłodawcą serwisu Judykatura.pl. Zbudowałem go w oparciu o znajomość bieżących potrzeb, problemów i zagadnień związanych z RODO. Na podstawie doświadczeń z wdrażaniem RODO w organizacjach oraz z użyciem mojej najlepszej wiedzy i praktyki stworzyłem platformę, która pozwala dotrzeć do konkretnych argumentów wskazywanych przez organy [...]
czytaj więcej >>
Wiele źródeł wiedzy

Wiele źródeł wiedzy

Judykatura.pl zawiera kilkanaście rodzajów dokumentów, od wyroków sądów po decyzje administracyjne krajowych i zagranicznych organów nadzorczych. Dzięki nim zgromadzisz niezbędne argumenty wsparte konkretami, co pomoże Ci skutecznie wdrożyć oraz egzekwować wymogi RODO. Przeszukuj zasoby serwisu poprzez [...]
czytaj więcej >>

Jeden dostęp - wiele możliwości

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
179
 PLN z VAT
  • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
  • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
  • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
  • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
  • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
  • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1933
 PLN z VAT
2148
  • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
  • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 30 dni:
1020
 PLN z VAT
1074
  • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
  • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram

Wiele źródeł orzecznictwa

Jesteśmy centrum wiedzy o RODO. Jedno źródło – wiele możliwości i oszczędności czasu dzięki ultrainteligentnym algorytmom szukania. Błyskawicznie i precyzyjnie pozyskujesz konkretne argumenty. Masz dostęp do najważniejszych baz i kluczowych decyzji. Monitorujemy: