Jeden dostęp - wiele możliwości
Orzecznictwo RODO w jednym miejscu
Odpowiedzialność administracyjna w postaci kar pieniężnych jest odpowiedzialnością obiektywną

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalając skargę, jednego z administratorów danych na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładającą karę pieniężną, wypowiedział się w zakresie rodzaju odpowiedzialności przewidzianej w RODO. W orzeczeniu tym Sąd badał skargę […]

Decyzja Prezesa UODO w sprawie GPS narusza przepisy prawa materialnego

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z grudnia 2020r. nakazał usunięcie danych osobowych Uczestnika w zakresie danych o lokalizacji, pozyskanych za pośrednictwem monitoringu GPS. Decyzja ta została wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi E. M. […]

WSA o skip traicingu i podstawie przetwarzania danych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę osoby fizycznej wobec której Bank, kancelaria prawna i firma windykacyjna dokonywały działań zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności. Osoba ta, tutaj Pan R.Ż. wniósł do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych […]

WSA o podstawie umorzenia postępowania oraz o mocy oświadczenia administratora

W jednym orzeczeń WSA w Warszawie sąd poruszył dwie istotne dla każdego administratora kwestie. Pierwsza z nich dotyczy podstaw umorzenia postępowania przed organem nadzorczym w przypadku zdarzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, które rozpoczęło i zakończyło się […]

Znamy uzasadnienie Sądu Rejonowego w sprawie przekazania danych Poczcie Polskiej

W serwisie Judykatura.pl pojawiło się uzasadnienie wyroku z 3 marca 2022 r. Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Orzeczenie to dotyczyło, jak się okazało, nielegalnego przekazania danych osobowych obywateli gminy Poczcie Polskiej. Odbiorca danych osobowych miał […]

WSA o wewnętrznych celach administracyjnych i prawnie uzasadnionym interesie

W tym orzeczeniu WSA w Warszawie odnajdujemy bardzo cenny i praktyczny pogląd Sąd w zakresie pozyskiwania danych osobowych, od innej spółki z grupy podmiotów administratora, w celu udzielenie odpowiedzi na żądanie Prezesa UODO. Orzeczenie Sąd jak i skarżona decyzja […]

Webinar – 20.09.2022 r. – funkcjonalności Judykatura.pl

    Już 20 września  o godzinie 10:00 serdecznie zapraszamy na webinar online „Judykatura.pl – Praktyczne funkcjonalności serwisu”, który poprowadzi pomysłodawca i założyciel serwisu Judykatura.pl – Piotr Liwszic. W trakcie wydarzenie zaprezentujemy działanie wielu […]

WSA wypowiada się w sprawie decyzji Prezesa UODO wydanej wobec PLL LOT S.A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny na początku sierpnia 2022 r. rozpoznał skargę Polskich Lini Lotniczy LOT S.A. wobec decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydanej w październiku 2021 r.. Prezes UODO nakazał administratorowi (pracodawcy) […]

WSA: specjalizacja lekarza to dane dotyczące zdrowia

Zanim przejdę do omówienia tytułowego orzeczenia WSA w Warszawie, warto zrobić krótkie wprowadzenie. W listopadzie 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją wydaną, na podstawie art. 105 § 1 i art. 104 § 1 […]

Decyzja CNIL – kara 600 000 euro za brak przejrzystości

Kilka dni temu francuski organ nadzorczy CNIL przeprowadził wewnętrzne obrady, które zakończyły postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przepisów RODO przez globalną sieć hoteli Accor S.A. Postępowanie to toczyło się od 2021 r. i miało bardzo […]

Sąd utrzymuje decyzję nakładającą 10 000 zł kary

Na pewno pamiętam przypadek zagubienia przez kuratora sądowego pendrive z danymi osobowymi ponad 400 osób podlegających nadzorowi kuratorskiemu, bądź objętych wywiadem środowiskowym. Efektem działania tego kuratora było nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 10 […]

WSA uchyla decyzję Prezesa UODO dotyczącą usunięcia danych

W marcu 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, którą umorzył postępowanie w sprawie skargi obywatela na nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową. Obywatel ten w uzasadnieniu swojej skargi, […]

Funkcjonalności serwisu Judykatura.pl

Serwis Judykatura.pl pozwala na błyskawiczne odnalezienie poszukiwanych argumentów z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Praca z wynikami wyszukiwania czy treścią szukanego dokumentu jest szybka i intuicyjna. Ze względu na szereg funkcjonalności wdrożonych w serwisie Użytkownik na pierwszy rzut oka […]

NSA wskazuje lukę systemu prawnego

Istota tego sporu polega na żądaniu przez ZUS od Politechniki udostępnienia danych osobowych studenta – D. P., dotyczących statusu studenta, w celu weryfikacji jego uprawnienia do renty rodzinnej. Politechnika odmówiła udostępnienia danych osobowych studenta, a Prezes […]

WSA uchyla decyzję dotyczącą biometrycznej rejestracji czasu pracy

W jednej z decyzji administracyjnych Prezes UODO umorzył postępowanie w zakresie dotyczącym przetwarzania przez administratora (Uczestnikiem/Spółką) danych biometrycznych Skarżącej oraz udzielił Spółce upomnienia za przetwarzanie danych osobowych Skarżącej poprzez prowadzenie monitoringu aktywności wykorzystywania komputerów służbowych/Internetu. Do […]

TSEU: Pośrednie ujawnienie orientacji to przetwarzanie danych szczególnych

Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w bardzo istotnej sprawie. Pytanie prejudycjalne zostało zadane przez okręgowy sąd administracyjny w Wilnie i dotyczyło wykładni przepisów RODO dotyczących podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych tj. art. 6 ust. […]

Zdaniem UODO Banki mają obowiązek kopiować dowód osobisty

Temat związany z kopiowaniem dokumentów tożsamości został już odmieniony przez wszystkie przypadki. Znane są stanowiska czy to Związku Banków Polskich czy też Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Teraz znamy już stanowisko Prezesa UODO z 10 czerwca 2022 r., […]

Pracodawca ma prawo pozyskiwać dane o praktykach

Pracodawca, jeden z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, podjął się sprawdzenia czy zatrudniony przez niego egzaminator prawa jazdy, na pewno odbywa aplikację radcowską w jednej z Okręgowych Izb Radców Prawnych, gdyż z tego tytułu egzaminatorowi przysługuje zwolnienie od pracy. W tym […]

WSA, w kilku orzeczeniach, potwierdza, że wyciek danych to ich udostępnienie

W aktualnościach opisywałem już stanowisko Prezesa UODO wyartykułowane, w kilku identycznych decyzjach, a dotyczące stwierdzenia, że: doszło do udostępnienia jego danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, NIP, obywatelstwo, miejsce urodzenia, […]

20 000 000 euro kary za naruszenie legalności i transparentności

W lipcu br. Grecki Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję wobec amerykańskiej firmy Clearview AI. Organ nadzorczy zbadał doniesienie jednego z greckich obywateli, który próbował uzyskać informację o przetwarzaniu jego zdjęcia przez firmę z USA. W Judykatura.pl można […]Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Judykatura.pl to wyszukiwarka zawierająca prawie 2000 orzeczeń, wytycznych oraz decyzji administracyjnych związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Ta unikatowa platforma łączy orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi. W serwisie [...]
czytaj więcej >>
Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Bądź na bieżąco z najnowszym orzecznictwem.  Zastosowaliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne monitorujące orzecznictwo. Dzięki temu Judykatura.pl reaguje błyskawicznie i codziennie aktualizuje serwis. Dodatkowo, nasze systemy monitorują kilkanaście źródeł orzecznictwa, abyś w jednym miejscu mógł znaleźć [...]
czytaj więcej >>
Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Wyniki wyszukiwania w Judykatura.pl zostają automatycznie posortowane i oznaczone odpowiednią ikoną oraz kolorem. Dla przykładu: czerwona ikona z literą “W” oznacza “Wyrok”, natomiast zielone “W” to “Wytyczne”. “Postanowienie”, “Wytyczne”, “Decyzja”, “Uchwała”, itd. Pracę z wynikami [...]
czytaj więcej >>
Twórca Judykatura.pl

Twórca Judykatura.pl

Jestem pomysłodawcą serwisu Judykatura.pl. Zbudowałem go w oparciu o znajomość bieżących potrzeb, problemów i zagadnień związanych z RODO. Na podstawie doświadczeń z wdrażaniem RODO w organizacjach oraz z użyciem mojej najlepszej wiedzy i praktyki stworzyłem platformę, która pozwala dotrzeć do konkretnych argumentów wskazywanych przez organy [...]
czytaj więcej >>
Wiele źródeł wiedzy

Wiele źródeł wiedzy

Judykatura.pl zawiera kilkanaście rodzajów dokumentów, od wyroków sądów po decyzje administracyjne krajowych i zagranicznych organów nadzorczych. Dzięki nim zgromadzisz niezbędne argumenty wsparte konkretami, co pomoże Ci skutecznie wdrożyć oraz egzekwować wymogi RODO. Przeszukuj zasoby serwisu poprzez [...]
czytaj więcej >>

Jeden dostęp - wiele możliwości

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
129
 PLN z VAT
  • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
  • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
  • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
  • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
  • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
  • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1548
 PLN z VAT
  • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
  • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 30 dni:
774
 PLN z VAT
  • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
  • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram

Wiele źródeł orzecznictwa

Jesteśmy centrum wiedzy o RODO. Jedno źródło – wiele możliwości i oszczędności czasu dzięki ultrainteligentnym algorytmom szukania. Błyskawicznie i precyzyjnie pozyskujesz konkretne argumenty. Masz dostęp do najważniejszych baz i kluczowych decyzji. Monitorujemy: