Jeden dostęp - wiele możliwości
Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Ostatnio dodane opracowania:

Jeden dostęp - wiele możliwości

Subskrypcja
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
129
 PLN z VAT
  • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
  • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
  • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
  • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
  • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
  • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
  • Automatycznie odnawialny dostęp
Wybieram

Wiele źródeł orzecznictwa

Jesteśmy centrum wiedzy o RODO. Jedno źródło – wiele możliwości i oszczędności czasu dzięki ultrainteligentnym algorytmom szukania. Błyskawicznie i precyzyjnie pozyskujesz konkretne argumenty. Masz dostęp do najważniejszych baz i kluczowych decyzji. Monitorujemy:

Aktualności

Sąd wypowiada się w zakres odpowiedzialności z art. 82 RODO
13.06.2021r.
Sąd Okręgowy w Warszawie w opublikowanym w maju 2021 r. wyroku wskazał bardzo ciekawe zapatrywanie w zakresie powiązania naruszenia ochrony danych z odpowiedzialnością administratora danych wynikającą z art. 82 RODO. Jednak zanim przejdę do wskazania poglądu Sądu w przedmiotowym zakresie warto wskazać od...
Umieszczasz dane osobowe na Facebooku – podlegasz RODO
06.06.2021r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając skargę obywatela na decyzję Prezesa UODO uchylił ją wskazując naruszenie przepisów procedury administracyjnej. Organ nadzorczy błędnie przyjął, że udostępnienie danych osobowych skarżącej na Facebooku było dokonane, przez inną osobę, w ramach jej działalno...
Kwietniowy wyrok WSA – sam numer telefonu nie jest daną osobową
01.06.2021r.
W wyroku WSA z 13.04.2021 r. Sąd uchylił decyzję Prezesa UODO wydaną w lipcu 2020 r.     We wskazanej decyzji Prezes UODO udzielił Spółce upomnienia za naruszenie art. 15 ust. 1 lit. g i art. 15 ust. 3 RODO, polegające na odmowie realizacji żądania Wnioskodawcy – udzielenia mu wszelki...
Ciągłe naruszenia mają swoją cenę
18.05.2021r.
W opublikowanej dziś decyzji Prezesa UODO z 22.04.2021 r. widzimy, że zarządzanie seriami naruszeń ochrony danych osobowych ma swoją cenę. W tym przypadku wynosi ona 1 136 975 zł (250 000 euro).     Głównymi motywami decyzji Prezesa UODO jest: brak terminowości raportowania na...
W kwietniowym wyroku NSA wskazuje warunki łączenia zgód marketingowych
10.05.2021r.
Sprawa rozpoznawana przez NSA miała swój początek w kontroli przeprowadzonej przez Inspektorów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wrześniu 2015 roku (!).  Kontrola ta doprowadziła do wszczęcie z urzędu przez GIODO postępowania administracyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych przez sp...
Sąd oddalił odwołanie Orange od decyzji Prezesa UKE
28.04.2021r.
Osoby interesujące się zagadnieniem marketingu bezpośredniego na pewno kojarzą komunikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z listopada 2018 r. dotyczący nałożenia na Orange S.A. administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 9,1 mln zł za "wysyłanie smsów marketingowych bez posiadania zgody klientó...
Jako udziałowiec spółki piszesz list…
06.04.2021r.
Czy RODO będzie miało zastosowanie w sytuacji, w której wysyłasz list do współudziałowców chcąc przekazać swoje spostrzeżenia co do kondycji spółki? Z poniższej decyzji Prezesa UODO wynika, że nie każdy kontakt udziałowców odbywa się w celach gospodarczych: We wskazanej decyzji możemy przecz...
Piszesz “anonimowo” w sieci – Prezes UODO…
06.04.2021r.
Ktoś napisał w sieci anonimowo komentarz, który może naruszać Twoje dobra osobiste, a usługodawca odmówił udostępnienia posiadanych informacji o osobie dokonującej takiego wpisu? W takiej sytuacji osoba fizyczna zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o nakazanie administratorowi sp...