Jeden dostęp - wiele możliwości
Orzecznictwo RODO w jednym miejscu
Monitoring wizyjny w czasie rzeczywistym stanowi przetwarzanie danych osobowych

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z listopada 2021 r. nie ostała się w całości przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Prezes UODO, w pierwszym punkcie, swojej decyzji nakazał osobie fizycznej spełnienie obowiązku informacyjnego na rzecz innej osoby […]

Rzecznik TSUE: prawo dostępu do danych nie obejmuje algorytmu

Z opinii Rzecznika Generalnego z 16 marca 2023 r. wynika bardzo wiele istotnych wniosków w zakresie scoringu, podejmowania zautomatyzowanej decyzji oraz podstaw prawnych takiego działania. Pytanie prejudycjalne zadane Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyło: czy art. 22 […]

ETPC: publikowanie adresu zamieszkania dłużnika narusza konwencję

Kilka dni temu Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Węgry złamały prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego poprzez przyjęcie prawa nakazującego urzędowi skarbowemu publikowanie danych osobowych dłużników podatku. W sprawie […]

Sąd oddalił odwołanie od kary 190 000 zł za brak zgód na marketingowych

Sąd Ochrony Konkurenci i Konsumentów wypowiedział się w zakresie wykorzystywania przez podmiot będący Call Center danych osobowych pozyskanych od “profesjonalnego brokera danych osobowych (…) sp. z o. o.”. W sierpniu 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony […]

Sąd uchyla karę nagany za odmowę podania się testu

W pewnym szpitalu pielęgniarka odmówiła poddaniu się kolejnemu badaniu testowem na obecność COVID-19. Swoje zachowanie tłumaczyła tym, że wcześniejsze pobrania wymazów doprowadziły do krwawienia wymazów oraz wskazywała, że “obawiała się ewentualnej ponownej […]

NSA wstrzymuje wykonanie decyzji Prezesa UODO w zakresie usunięcia danych

W styczniu 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wstrzymać wykonanie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z września 2021 r.  Naczelny Sąd Administracyjny wydał przedmiotowe postanowienie na skutek wniosku Ministra Cyfryzacji, który złożył do […]

Sąd Okręgowy zasądził 20 000 zł zadośćuczynienia z art. 82 RODO

Z opublikowanego właśnie orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie wynika, że słono może kosztować jeden błąd popełniony na etapie anonimizacji danych osobowych. Pewne uzasadnienie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które było w niezmienionej wersji dostępne w […]

WSA utrzymuje karę prawie 14 000 zł za niezgłoszenie naruszenia

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w czerwcu 2021 r. wydał decyzję wobec pewnej Fundacji. Organ nadzorczy nie tylko nakazał administratorowi danych dokonanie zawiadomienia osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, ale także nałożył na administratora karę […]

Finlandia: 230 000 euro kary za przetwarzanie danych medyczycznych

Finlandzki organ nadzorczy wydał, w grudniu 2022 r. decyzję nakładającą na administratora danych administracyjną karę pieniężną w wysokości 230 000 euro.  Administrator – spółka zarządzająca promami pasażerskimi – prowadzi system MAPS. System ten zawiera […]

EROD w najnowszej wersji Wytycznych 5/2021 wskazuje definicję przekazywania danych

Europejska Rady Ochrony Danych (EDPB) 14 lutego 2023 r. opublikowała drugą wersję Wytycznych 5/2021 w sprawie wzajemnych powiązań między stosowaniem art. 3 a przepisami dotyczącymi międzynarodowych transferów danych osobowych. Wytyczne te dotyczą jednego […]

WSA w prawomocnym orzeczeniu – ochrona dobrego imienia to prawnie uzasadniony interes

W czerwcu 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę obywatela na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z września 2021 r. w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.  Obywatel otrzymał pocztą tradycyjną list podpisany przez prezesa spółki, […]

WSA: uchyla upomnienia za brak realizacji praw

WSA w Warszawie uchyla, w części, decyzję Prezesa UODO, w której organ udzielił upomnienia za brak realizacji prawa do usunięcia danych osobowych w terminie przewidzianym w art. 12 ust. 3 RODO oraz za brak poprawnie wykonanego obowiązku informacyjnego. Argumentem sądu […]

WSA oddal skargę w sprawie background screening i body leasing

Sąd oddalił skargę na decyzję Prezesa UODO. Pewna osoba złożyła skargę do organu nadzorczego na: nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych przez […] Sp. z o.o. z siedzibą w […] (dalej: “[…]”), polegające na bezprawnym pozyskaniu i wykorzystaniu danych […]

NSA: uzasadniony interes nie wystarcza do udostępnienia danych

Kolejny bardzo ciekawy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tym razem NSA oddalił skargę kasacyjną osoby, która żądała od GIODO wydania decyzji: nakazującej udostępnienie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osób hospitalizowanych z nim […]

NSA: test równowagi na tle marketingu bezpośredniego

Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się o teście równowagi na tle prawnie uzasadnionego interesu w zakresie marketingu bezpośredniego. Sąd uchylił wyrok WSA w Warszawie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez inny skład tego sądu.  Niestety sprawa dotyczy […]

WSA: przeglądanie danych jest ich przetwarzaniem

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym uchylono, jeden z punktów decyzji Prezesa UODO potwierdza dotychczasową wykładnię pojęcia “przetwarzania”. Sąd podkreśla, iż: już sam fakt przeglądania danych zawartych na Platformie ZUS stanowi ich przetwarzanie w świetle […]

WSA uchyla decyzję Prezesa UODO w sprawie nakazu usunięcia danych z zapytania kredytowego

W kolejnym orzeczeniu WSA w Warszawie uchylono decyzję Prezesa UODO, co do nakazu usunięcia danych osobowych osoby, która złożyła zapytanie kredytowe do Banku, ale nie zawarła umowy. W przedmiotowej sprawie Bank pozyskał dane osobowe Wnioskodawcy bezpośrednio od niego […]

WSA: prawnie uzasadniony interes istnieje przez okres roszczenia

Wiele orzeczeń WSA w Warszawie odnosi się do możliwości zalegalizowania przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. W Judykaturze pisaliśmy o tym i tutaj: WSA o wewnętrznych celach […]

WSA: Bank nie może zrealizować wniosku o kopię danych na adres z wniosku

WSA w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UODO nakazującą dostarczenie wnioskodawcy przez bank kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku.  Jak nie trudno się domyślić, że adres e-mail […]

Sąd Okręgowy: 1000 zł zadośćuczynienia za naruszenie ochrony danych

Poszerza się baza orzeczeń dotyczących zasądzenia od administratora danych zadośćuczynienia za naruszenie ochrony danych osobowych na podstawie art. 82 RODO. W opublikowanym, w styczniu 2023 r., uzasadnieniu orzeczenia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie możemy […]Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Orzecznictwo RODO w jednym miejscu

Judykatura.pl to wyszukiwarka zawierająca prawie 2000 orzeczeń, wytycznych oraz decyzji administracyjnych związanych z Ochroną Danych Osobowych (RODO). Ta unikatowa platforma łączy orzecznictwo sądów administracyjnych, sądów powszechnych, trybunałów z decyzjami administracyjnymi organów nadzorczych, opiniami oraz wytycznymi. W serwisie [...]
czytaj więcej >>
Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Aktywny monitoring orzecznictwa RODO

Bądź na bieżąco z najnowszym orzecznictwem.  Zastosowaliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne monitorujące orzecznictwo. Dzięki temu Judykatura.pl reaguje błyskawicznie i codziennie aktualizuje serwis. Dodatkowo, nasze systemy monitorują kilkanaście źródeł orzecznictwa, abyś w jednym miejscu mógł znaleźć [...]
czytaj więcej >>
Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Przyjazna nawigacja i posortowane wyniki

Wyniki wyszukiwania w Judykatura.pl zostają automatycznie posortowane i oznaczone odpowiednią ikoną oraz kolorem. Dla przykładu: czerwona ikona z literą “W” oznacza “Wyrok”, natomiast zielone “W” to “Wytyczne”. “Postanowienie”, “Wytyczne”, “Decyzja”, “Uchwała”, itd. Pracę z wynikami [...]
czytaj więcej >>
Twórca Judykatura.pl

Twórca Judykatura.pl

Jestem pomysłodawcą serwisu Judykatura.pl. Zbudowałem go w oparciu o znajomość bieżących potrzeb, problemów i zagadnień związanych z RODO. Na podstawie doświadczeń z wdrażaniem RODO w organizacjach oraz z użyciem mojej najlepszej wiedzy i praktyki stworzyłem platformę, która pozwala dotrzeć do konkretnych argumentów wskazywanych przez organy [...]
czytaj więcej >>
Wiele źródeł wiedzy

Wiele źródeł wiedzy

Judykatura.pl zawiera kilkanaście rodzajów dokumentów, od wyroków sądów po decyzje administracyjne krajowych i zagranicznych organów nadzorczych. Dzięki nim zgromadzisz niezbędne argumenty wsparte konkretami, co pomoże Ci skutecznie wdrożyć oraz egzekwować wymogi RODO. Przeszukuj zasoby serwisu poprzez [...]
czytaj więcej >>

Jeden dostęp - wiele możliwości

Subskrypcja 30 dni
Przez 30 dni masz dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki:
179
 PLN z VAT
  • Aktualizowanej Bazy Orzeczeń Sądów i Trybunałów
  • Eksperckich tez wybranych orzeczeń
  • Decyzji Polskiego Organu Nadzorczego
  • Decyzji Europejskich Organów Nadzorczych
  • Wytycznych i Opinii EDPB oraz EDPS
  • Konkretnych argumentów w postępowaniu administracyjnym
Wybieram
Subskrypcja 360 dni
Przez 360 dni masz dostęp do wszystkich funkcjonalności subskrypcji 30 dni
1933
 PLN z VAT
2148
  • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
  • Indywidualnych konsultacji z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (3 konsultacje w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram
Subskrypcja 180 dni
Przez 180 dni masz dostęp do wszystkich elementów subskrypcji 30 dni:
1020
 PLN z VAT
1074
  • Dedykowany newsletter zawierający najważniejsze wyroki opublikowane w danym miesiącu wraz z tezami
  • Indywidualną konsultację z założycielem serwisu Judykatura.pl w kwestiach związanych z RODO (1 konsultacja w ramach obowiązującej subskrypcji)
Wybieram

Wiele źródeł orzecznictwa

Jesteśmy centrum wiedzy o RODO. Jedno źródło – wiele możliwości i oszczędności czasu dzięki ultrainteligentnym algorytmom szukania. Błyskawicznie i precyzyjnie pozyskujesz konkretne argumenty. Masz dostęp do najważniejszych baz i kluczowych decyzji. Monitorujemy: